prolife.lv

konference

plakats-starptautiskajai-konferencei-latviesu

STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

CILVĒKA PAMATTIESĪBAS UZ DZĪVĪBU UN SIRDSAPZIŅAS BRĪVĪBU  

INTERNATIONAL CONFERENCE
„THE RIGHT TO LIFE AND FREEDOM OF CONSCIENCE”

KONFERENCES PROGRAMMA


ENGLISH VERSION

konference

STARPTAUTISKĀ KONFERENCE CILVĒKA PAMATTIESĪBAS UZ DZĪVĪBU UN SIRDSAPZIŅAS BRĪVĪBU   INTERNATIONAL CONFERENCE „THE RIGHT TO LIFE AND FREEDOM OF CONSCIENCE” KONFERENCES PROGRAMMA ENGLISH VERSION

Valde

Dzintra Bušmane – valdes priekšsēdētāja Ināra Bulle – valdes locekle Diāna Staņko – valdes locekle  

konference

STARPTAUTISKĀ KONFERENCE CILVĒKA PAMATTIESĪBAS UZ DZĪVĪBU UN SIRDSAPZIŅAS BRĪVĪBU   INTERNATIONAL CONFERENCE „THE RIGHT TO LIFE AND FREEDOM OF CONSCIENCE” KONFERENCES PROGRAMMA ENGLISH VERSION