Kampaņa “40 dienas par dzīvību” 2014

40dienas baneris ar linku

Akcijas “ 40 dienas dzīvībai” 1. diena : „ Dievam ir humora izjūta!”

23. septembrī Latvijā un vēl vairāk kā 20 valstīs sākās kampaņa „ 40 dienas dzīvībai.” Tā sākās ar atklāšanas dievkalpojumu sv. Marijas Magdalēnas baznīcā pulksten 7: 30, ko celebrēja priesteri Aivars Līcis un Andris Kravalis.

Tālāk šeit ...

2014. gadā no 24. septembra līdz 2. novembrim Latvijā pirmo reizi norisinājas ekumeniska akcija „40 dienas dzīvībai”, kurā aicinājam piedalīties ikvienu, kas jūt aicinājumu lūgties par cilvēka dzīvības vērtības nostiprināšanos sabiedrībā no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei. Akciju organizēja kustība „Par Dzīvību!” sadarbībā ar „Luterāņi dzīvībai” un Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča atbalstu. Akcijas misija ir vienot kristiešus lūgšanā, gavēnī un miermīlīgās aktivitātēs ar mērķi rosināt grēku nožēlu un izlūgt no Dieva labvēlību cilvēkus no nāves kultūras pievērst dzīvības kultūrai, valstī pārtraucot abortus un jebkuras citas cilvēka dzīvību apdraudošas darbības. Informatīvi mūs atbalsta Katoļu Baznīcas Informācijas centrs un laikraksts “Katoļu Baznīcas Vēstnesis”.
Akcijas pirmsākumi ir 2004. gadā, Teksasā, kur pirms neilga laika bija atvērta abortu klīnika. „Par Dzīvību” organizāciju vadītāji sajuta aicinājumu rīkot 40 dienu lūgšanas dzīvības aizstāvībai. Kopš tā laika akcija ir izplatījusies 539 pilsētās, 24 valstīs.

1. Lūgšana un gavēnis

rozukronis-01

Katrā no šīm 40 dienām cilvēki individuāli vai draudzēs, ģimenēs, lūgšanu grupās vienojas kopīgā lūgšanā par noteiktu, visā pasaulē vienotu tēmu. Ticīgie aicināti arī uz gavēni. Kristus teica, ka ir ļaunie gari, kas neiziet citādi, kā ar lūgšanu un gavēšanu.

2. Miermīlīga klātbūtne

10

Vairākās valstīs redzamākais akcijas elements ir nepārtraukta 24 stundu miermīlīga klātbūtne kādas abortu klīnikas tuvumā, bet kur to nav – citās nozīmīgās vietās, piemēram, pie pašvaldības ēkas. Tā ir mierīga un izglītojoša klātbūtne. Šādi sabiedrībā tiek saasināta uzmanība uz to, cik traģiska ir aborta realitāte. Tas arī kalpo kā aicinājums atgriezties tiem, kas šajās abortu klīnikās strādā. Organizatoriem jāapņemas izvairīties no vārdiem vai rīcības, kuru nolūks ir kaitēt, aizskart citu cilvēku cieņu, iebiedēt, kurināt naidu.

3. Sabiedrības informēšana

7

Dzīvības vēsts tiek nesta visā sabiedrībā, veidojot sadarbību ar masu medijiem, kā arī internetā publicējot izglītojošus rakstus, lai dzīvības vēsti nogādātu pie tiem, kas nekad neienāk dievnamā.

Galvenā akcijas norises vieta

Saruna Kristīgajā radio

kapela-450x600

Centrālā akcijas norises vieta Latvijā ir Nemitīgas Adorācijas kapela Rīgā, Katoļu ielā. Jebkurš ir aicināts akcijas laikā pavadīt tur laiku lūgšanā no pl. 9 līdz 21. Rīgas Sv. Alberta baznīcā katru dienu pēc rīta Svētas Mises ir iespējams kopā lūgties akcijas nodomā.
Katrai dienai ir sagatavots Svēto Rakstu lasījums, nelielas pārdomas un lūgšana, kas vienos akcijas dalībniekus visā pasaulē. Šie materiāli latviešu valodā būs pieejami kapelā, kā arī tie tiks publicēti mūsu mājas lapā un Latvijā populārākos sociālajos tīklos: facebook.com, twitter.com (40dienas_LV), draugiem.lv.

Aktuala diskusija

LKR raidījums “Aktuāla Diskusija” 19. sep. 2014
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents
Viesi: Jānis Lulle un pr. Aivars Līcis

You must be logged in to post a comment.