Par mums

“Tad nu mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs” (1 Kor 15:58)
Kustība “Par dzīvību!” aizstāvot ikviena cilvēka tiesības uz dzīvi no tās  ieņemšanas brīža, kā arī apzinoties morālo vērtību nozīmi cilvēka dzīvē, rīko dažādus sabiedriskus pasākumus, seminārus un konferences, lai pievērstu cilvēku uzmanību vēl nedzimuša bērna tiesībām uz dzīvību, kā arī lai piedāvātu cilvēkiem izglītību jautājumos, kas saistās ar cilvēka dzīvības sākumu, abortiem, kontracepciju, dabīgo auglīguma atpazīšanu.
Ar jauniešiem mēs runājam par jautājumiem, kas skar laulības un ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē, šķīstības vērtību, audzināšanu dzīvei ģimenē.
Kopš 2003. gada maija kustība organizē lūgšanu gājienus uz slimnīcā un Rīgas dzemdību namu, kuru laikā gājiena dalībnieki lūdzas par bērniem, kas šajās slimnīcās nāk pasaulē, par viņu māmiņām, kā arī par medicīnisko personālu un tiem vecākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nolēmuši veikt abortus, un abortos bojā gājušajiem bērniem..
Sadarbībā ar citām organizācijām mēs izdodam arī izglītojošus un informatīvus materiālus par jautājumiem, kas skar cilvēka dzīvības sākumu, abortus, kontracepciju, cilvēka cieņu, audzināšanu, laulības un ģimenes nozīmi. Kustība “Par dzīvību!” ir izdevusi vairākas grāmatas, t.sk. K. Meisnera “Kā rodas bērni?”, J. Puļikovska “Ir vērts būt tēvam” (tulkojumi no poļu valodas), kā arī grāmatu par pēcaborta sindromu “Miriam, kāpēc tu raudi?” (tulkojums no vācu valodas).
Kopš 2003. gada 4. aprīļa Latvijas Kristīgā radio ēterā katru svētdienu plkst. 16.00 var dzirdēt kustības veidotu raidījumu “Mīlestības trīsstūris” (daļa no raidījumā izskanējušajām liecībām tiek publicētas žurnālos “Katoļu dzeive” un “Tikšanās”).
Kustība “Par dzīvību!” kā nevalstiska organizācija spēj apvienot tikai daļu no cilvēkiem, kas ar savu nostāju, pārliecību, lūgšanām un palīdzību citiem padara galveno darbu, lai sabiedrībā atjaunotu cieņu pret cilvēka dzīvību, cieņu pret ģimeni kā sabiedrības pamata struktūru, cieņu pret morālajām vērtībām, izpratni par nepieciešamību jauniešus gatavot dzīvei ģimenē.
Ir ļoti svarīgi, lai cilvēka dzīvības aizstāvības darbā iesaistītos ikviens kristietis, ikviens labas gribas cilvēks, ikviens savas tautas patriots. Kā iesaistīties, ko darīt – šeit katrs var atrast sev piemērotu iespēju.
Mēs labi zinām, ka mūsu darba pamatā ir liekama lūgšana. Bez tās mūsu darbs būtu veltīgs, tādēļ lūgšanai mūsu darbā ir būtiska nozīme. Mēs aicinām ikvienu lūgties cilvēka dzīvības aizstāvības nodomā, vai nu iesaistoties kādos organizētos kopēju lūgšanu pasākumos, vai arī pavisam klusu un privāti.
Ja vēlies uzzināt kaut ko vairāk, vai arī līdzdarboties mūsu darbā, sazinies ar mums!