Valde – www.prolife.lv

Valde

Dzintra Bušmane – valdes priekšsēdētāja

Ināra Bulle – valdes locekle

Diāna Staņko – valdes locekle