Tu uzvarēsi

No 20. līdz 22. martam Skaistkanē notika kustības rekolekcijas. Tēma, kas caustrāvoja rekoleciju dalībniekus “Dieva un līdzcilvēku klātbūtne manā dzīvē”.

Mēs piedzīvojam gan dregnu lietainu sestdienu, kad cīruļputeni, gan saulainu un ziemīgu svētdienu. Un kā vienmēr – saņēmot dāvanas no Dieva, kļustam uzvarētāji!

No 20. līdz 22. martam Skaistkanē notika kustības rekolekcijas. Tēma, kas caustrāvoja rekoleciju dalībniekus “Dieva un līdzcilvēku klātbūtne manā dzīvē”.

Mēs piedzīvojam gan dregnu lietainu sestdienu, kad cīruļputeni, gan saulainu un ziemīgu svētdienu. Un kā vienmēr – saņēmot dāvanas no Dieva, kļustam uzvarētāji!
Pateicamies par vismīlīgu uzņemšanu tēvam Jānim un mājas saimniecei Eleonorai.

Visvairāk mūs uzrunāja tēva Jāņa nolasītais grāmatas “Cāļa zupa dvēselei. Atbildētas lūgšanas” fragments.

TU UZVARĒSI…
Kad tavu spēju mīlēt vairs neierobežos egoisms.
Kad ticēsi sev pašam, kaut visi par tevi šaubīsies, un vairs nesatrauksies par to, ko teiks citi.
Kad mazs darbs dos lielu iznākumu. Kad spēsi atteikties no rutīnes, neizjaucot savu dzīves ritmu.
Kad pratīsi atšķirt smaidu no vīpsnas un nevis pirksi neīstu uzvaru, bet izvēlēsies mūžīgu cīņu.
Kad rīkosies pēc pārliecības, nevis glaimojot.
Kad spēsi būt nabags, nezaudējot savu bagātību, un bagāts, nezaudējot pazemību.
Kad pratīsi piedot tik viegli, kā tagad proti atvainoties.
Kad, esot ar nabagu, nezimirsīsi, ka viņš ir cilvēks, un, esot ar bagātu, nedomāsi, ka viņš ir Dievs.
Kad pratīsi nostāties aci pret aci ar savām kļūdām tik pat viegli, kā ar savām veiksmēm.
Kad gūsi apmierinājumu, daloties savā bāgatībā.
Kad pratīsi dāvāt savu klusēšanu tam, kas nelūdz vārdus, un neiet ciemā pie tā, kas tevi negaida.
Kad tev nebūs jācieš tāpēc, ka zini, kas ir laime, un kad nemainīsi savas jūtas un mērķus iegribas dēļ.
Kad nemēģināsi rast atbildi apkārtējās lietās, bet Dievā un sevī pašā.
Kad pieņemsi savas kļūdas un nezaudēsi mieru, tad un TIKAI TAD TU UZVARĒSI.