Lūgšanu gājieni – par dzīvību!

“Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”
Mt. 18:20

2003.gada 14. maijā un 14. jūnijā Rīgā notika divi lūgšanu gājieni, ko organizēja kustība “Par dzīvību!”. Lūgšanu gājieni notika kā aizlūgums par dzīvību, par cilvēkiem, kas cieš slimnīcās, par māmiņām, kas gaida bērniņus, par slimiem bērniem un par mediķiem uz kuru pleciem gulstas atbildība par šo cilvēku veselību un dzīvību.
Pirmais gājiens notika 14. maijā un apmēram 60 cilvēki, lūdzoties rožukroņa lūgšanas un dziedot dziesmas, ar rožukroņiem rokās gāja apkārt P.Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai. Priekšgalā tika nesta Vissv. Jaunavas Marijas svētbilde. Gājiena galvgalī gāja priesteri no dažādām draudzēm. Gājienā piedalījās arī priesteris Reilijs no ASV, kas ir šādu gājienu idejas aizsācējs un, kas šajā laikā bija atbraucis uz Rīgu. Pirms gājiena Sv. Alberta baznīcā notika Sv. Mise, ko celebrēja Pr. Reilijs, pēc Mises gājiena dalībnieki baznīcā iesāka Rožukroņa lūgšanu un lūdzoties izgāja no baznīcas. Gājiena dalībnieki apstājās pie slimnīcas uzņemšanas nodaļas, lai klusumā lūgtos par visiem, kas cieš un tiem, kas dara visu, lai glābtu šos cilvēkus. Daži cilvēki palika baznīcā, lai Vissv. Sakramenta priekšā aizlūgtu gan par gājiena dalībniekiem, gan gājiena nodomā. Gājiens noslēdzās Sv.Alberta baznīcā.
Otrais gājiens notika 14. jūnijā, no Sv. Alberta baznīcas uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Šajā gājienā piedalījās apmēram 40 cilvēki. Arī pirms šī gājiena tika svinēta Sv. Mise, ko celebrēja kustības “Par dzīvību!” kapelāns Pr. Ševels. Gājiena dalībnieki devās pa Pārdaugavas ieliņām un tiltiem uz Bērnu klīnisko slimnīcu, lūdzoties rožukroņa lūgšanas, dziedot un pārdomājot savas dzīves atbilstību kristīgajām vērtībām, rokās turot rožukroņus. Gājiena priekšgalā tika nesta Vissv. Jaunavas Marijas svētbilde un zīdaiņa fotogrāfija. Gājiena dalībnieki apstājās pie slimnīcas ieejas, lai klusumā lūgtos par bērniem, kas ārstējas šajā slimnīcā un par ārstiem, kas rūpējas par šo bērnu veselību. Pēc tam visi gājiena dalībnieki devās uz Bērnu slimnīcas kapelu, kura bija saposta ar degošām svecītēm. Pēc tam gājiens turpinājās uz Sv. Alberta baznīcu. Gājiena laikā daži cilvēki bija palikuši baznīcā, lai Vissv. Sakramenta klātbūtnē lūgtos gan par gājiena norisi, gan par visiem tiem, kuru dzīvība ir apdraudēta. Gājiens noslēdzās Sv. Alberta baznīcā.
Gājieni ir noslēgušies bet lūgšanas un garīgā aizbildniecība turpinās. Turpinām lūgties par slimajiem, par vēl nedzimušajiem, jaunajām māmiņām, par viņu kopējiem un ārstiem.
Ināra Lāce