Šogad pirmo reizi Latvijā “40 dienas dzīvībai”

Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs ir atbalstījis kustības “ Par dzīvību!” ierosinājumu šogad no 24. septembra līdz 2. novembrim Latvijā pievienoties akcijai “40 dienas dzīvībai”. Sniegt informāciju par akciju un iespējām tajā iesaistīties – tāds ir šī raksta nolūks.
Akcijas centrā ir 40 dienu lūgšanas par dzīvību, kurās piedalīties var ikviens labas gribas cilvēks. Kampaņa vienlaikus visā pasaulē notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Rīkotaji akcijas bukletā raksta:
“Norādes uz 40 dienu kampaņām ir rodamas Bībelē, kur Dievs lietoja 40 dienu periodus cilvēku, kopienu un ……. visas pasaules pārveidošanai. Sākot ar Noasa laika plūdiem līdz Mozum Sinaja kalnā, līdz mācekļiem pēc Jēzus augšāmcelšanās, ir skaidrs, ka Dievs redz savu ļaužu, kuri pieņem un pārvar 40 dienu izaicinājumu, pārveidojošo spēku.“
“Ikvienas kampaņas laikā mēs aicinām lūgšanu kareivjus visā valstī un visā pasaulē nokrist ceļos Kunga priekšā, lūgt uzklausīt mūsu lūgšanu un dziedināt mūsu zemi. Kristus mums mācīja, ka dažus ļaunos garus nevar izdzīt citādi, kā vien ar lūgšanu un gavēšanu. Tās abas iet roku rokā. Lūgšana patur mūs iesakņotus tajā, ka mūsu vēlēšanās ir izpildīt Dieva gribu. Gavēnis ir upuris, kas ar Dieva atbalstu palīdz mums pārsniegt mūsu robežas. “
Visa Kristus miesa tiek aicināta vienoties kopējā lūgšanā par bērniem, kuriem draud aborts, par sievietēm grūtniecības krīzes situācijā, atdzīvošanos un atjaunošanos mūsu draudzēs, grēku nožēlu mūsu tautā.
Kā jau tika minēts, akcijā var iesaistīties ikviens cilvēks, kuram ir vēlēšanās. Svarīgi izvairīties no vārdiem vai rīcības, kuru nolūks ir kaitēt citiem, aizskart citu cilvēku cieņu, iebiedēt, kurināt naidu. Vienojošais moments ir katrai dienai savs Sv. Rakstu lasījums, nelielas pārdomas un lūgšana (tos varēs atrast mūsu mājaslapā). Latvijā kampaņai būs trīs galvenie pamatelementi :
1. Lūgšana
2. Gavēnis
3. Sabiedrības informēšana.
Sabiedrības informēšana notiek, izmantojot preses konferences, intervijas televīzijā un radio, skrejlapiņas utt.
Lai koordinēt un informēt sabiedrību par akcijas norisi Latvijā, aicinām rakstīt mums uz e-pastu kustibapardzivibu@gmail.com.
Jānis Lulle, akcijas “40 dienas dzīvībai” koordinators Latvijā