Lūgšanas par ģimeni

Lūgšana par ģimeni
Svētā ģimene, svētī un sargā ģimenes visā pasaulē.
Lai tās ir nesaraujamām mīlestības saitēm vienotas,
uzticīgas saņemtajām žēlastībām un pienākumiem.
Dari, lai tās dzīvotu pēc Dieva likumiem, lai viņu dzīve
būtu tavas dzīves atspulgs un lai tās reiz varētu būt
līdzdalīgas tavā laimē Debesīs. Amen.

Sv. Jāņa Pāvila II lūgšana par ģimenēs
Dievs, Tu esi tēvišķības aizsākums debesīs un virs zemes. Tēvs, Tu, kas esi Mīlestība un Dzīvība, dari, lai katra ģimene virs zemes caur Tava Dēla, Jēzus Kristus, piedzimšanu no Jaunavas un caur Svēto Garu kļūtu par patiesu dzīvības un mīlestības mājokli katras nākamās paaudzes ģimenēm.
Lai Tava žēlastība vada laulāto domas un darbus viņu pašu ģimeņu un visu cilvēku labumam pasaulē.
Lai bērniem un jauniešiem ģimene būtu stiprs atbalsts viņu cilvēciskajā attīstībā, tā ka viņi augtu patiesībā un mīlestībā.
Lai mīlestība, stiprināta ar Laulības sakramenta žēlastību, kļūst stiprāka par visām vājībām un krīzēm, kuras bieži skar mūsu ģimenes.
Visbeidzot, lūdzam Tevi caur Nazaretes Svētās ģimenes aizbildniecību, lai Baznīca visu zemes tautu vidū spētu auglīgi pildīt savu sūtību ģimenēs un caur ģimenēm. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība mūžu mūžos. Amen.