Aicinām salikt garīgas adopcijas solījumus!

Latvijā jau ir izveidojusies tradīcija 25. martā Kunga pasludināšanas svētkos Sv. Mises laikā piedāvāt ticīgajiem salikt garīgās adopcijas solījumus.
Par garīgās adopcijas pirmsākumu uzskata laiku pēc Dievmātes parādīšanās Fatimā. Dievmāte aicināja lūgties Rožukroni, gandarot par grēkiem un tos nožēlojot. Pirmais garīgās adopcijas centrs radās paulīniešu baznīcā Varšavā, kur 1987. gada 2. februārī notika pirmie garīgās adopcijas solījumi. No turienes šī tradīcija izplatījās pa visu Poliju un ārpus tās robežām. Datums netika izvēlēts nejauši – 25. martā atceramies dienu, kad Marija pateica Dievam savu „jā” un ļāva pasaulē ienākt Pestītājam.
Latvijā garīgo adopciju 2001. gadā ar paulīniešu atbalstu ieviesa kustība „Par dzīvību!”. Pirmie cilvēki solījumus salika Skaistkalnes Dievmātes – Ģimeņu aizbildnes svētnīcā, bet pēc tam tradīcija izplatījās arī citos dievnamos. Piemēram, garīgi adoptēt nedzimušu bērniņu var arī Aglonas svētku laikā – 14. augusta rīta Sv. Misē.
Tradicionāli kustība „Par dzīvību!” piedāvāja salikt garīgās adopcijas solījumus pavasara rekolekcijas Skaistkalnē, Dievmātes – Ģimeņu Aizbildnes svētvietā. Tā notika arī šogad 23. martā Sv. Mises laikā pl. 12.
Garīgi adoptējot vēl nedzimušo bērniņu, ticīgais apņemas deviņu mēnešu laikā ik dienas lūgties vienu Rožukroņa noslēpumu („Tēvs mūsu”, 10 „Esi sveicināta”, „Gods lai ir…”), kā arī speciālu lūgšanu bērna un viņa vecāku nodomā, kuru var atrast kustības šeit. Lūgšanai var pievienot brīvprātīgi izvēlētas papildus apņemšanās, piemēram, biežu grēksūdzi, Svēto Komūniju, Vissv. Sakramenta adorāciju, Svēto Rakstu lasīšanu, gavēni ar maizi un ūdeni, atteikšanos no sliktiem ieradumiem u. c.
Kustība „Par dzīvību!” aicina ticīgos, kas Skaistkalnē ierasties nevarēja, bet vēlas garīgi adoptēt nedzimušu bērnu, kuram draud nāves briesmas, privāti salikt garīgās adopcijas solījumu, nolasot solījuma tekstu jebkurā baznīcā Garīgas adopcijas solījums. Tāpat pastāv iespēja organizēt garīgās adopcijas solījumu salikšanu savās draudzēs. Lai to īstenotu, jāvienojas ar draudzes prāvestu, bet solījumu tekstu var atrast šeit. Solījumus tādā gadījumā saliek uzreiz pēc sprediķa.
Garīgās adopcijas solījumu salikšanai nav obligāti jānotiek Kunga pasludināšanas svētkos. Sv. Misi šai nodomā var organizēt arī citā svētdienā vai svētkos, īpaši tādos, kas veltīti Dievmātes godam. Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: prolife@inbox.lv. Par savu apņemšanos vēlams informēt kustību “Par Dzīvību” (LV-1050, Rīgā, Klostera ielā 4).

Rekolekciju dalībnieki

Ceļā uz baznīcu

Garīgas adopcijas salikšana