Ģimenes kluba tikšanās 8. janvārī

Šogad jau notika pirmā  Ģimenes klubiņa tikšanās, kuras galvenais mērķis bija izmantojot Ziemassvētku noskaņu iepazistināt dalībniekus ar Kristus un Dievmātes nozimīgumu katrā dzīvē.
Klubiņa vadītāja Dzintra pateicīga Dievam par diakonu Aivaru, kurš kalpo kustība un palīdz tikšanās dienas vadīt garīgā virzienā. Bērni kopā ar mammām apmeklēja Sv. Marijas Magdalēnas baznīcu, kur pie Betlemītes diakons stāstija par Zvaigznes dienu. Pēc tam visi kopā lūdzās Rožukroni, lasīja lasījumus no Svetiem rakstiem. Vēlāk kustības birojā pie svētku galda klubiņa dalibnieki dalijās ar pardomām par Jēzus klātbūtni mūsu dzīvē.
Dzintra  kopā ar diakonu Aivaru rīko klubiņa dalībnieku pasākumus 2 reizes mēnesī. Nākošā tikšanās būs 29 janvārī.