Konference “Misija-Dzīvība”

Konference “Misija-Dzīvība”
21. septembrī pl. 11.00, Salaspilī
Ik gadu rudenī notiek starpkonfesionāla dzīvības svētuma konference, ko rīko “Luterāņi Dzīvībai” sadarbībā ar citām organizācijām, kas iestājas par cilvēka dzīvības vērtību. Iepriekšējos gados esam pārrunājuši aborta, eitanāzijas un dažādus bioētikas jautājumus, tēva lomu ģimenē un cīņas par dzīvību garīgos aspektus. Šogad ir pienācis laiks misijai. Arī Jēzus mācekļiem bija jāpavada savs laiks apgūstot Viņa skatījumu uz pasauli, taču pienāca brīdis, kad viņi saņēma pavēli doties šajā pasaulē un to uzrunāt ar evaņģēliju. Arī mums ikvienam nepietiek tikai ar zināšanām par dzīvības vērtību. Mēs esam aicināti kalpošanai, kas nes dzīvību. Tāpēc šajā gadā dosimies ārpus jau ierastajām telpām uz jauno Salaspils draudzes dievnamu, lai savstarpēji dalītos pieredzē.
Kā dzīvība uzvar nāvi cilvēka sirdī?
Kāpēc un kā par to runāt baznīcā un ārpus tās?
Kā uzrunāt cilvēku, kurš paļaujas uz nāvi un aicināt viņu pārnākt dzīvībā?
Kā dzīvības jautājumi ir savienojami ar dzīvības evaņģēliju?

Jautājumu ir tik daudz!
Aicinām arī jūs uz atbilžu konferenci šā gada 21.septembrī no pl. 11 – 16, Salaspilī, Rīgas ielā 49/1 (karti skaties šeit).
Līdz šim savu dalību konferencē apstiprinājuši:
Pāvils Brūvers, LELB Liepājas diecēzes bīskaps.
Dons Ričmans, Austrumeiropas Misijas Tīkla (EEMN) dibinātājs un “Luterāņi Dzīvībai” starptautiskais pārstāvis.
“Luterāņi Dzīvībai”, Jānis Diekonts, vadītājs.
Kampaņa “Par Dzīvību” – Jana Babre Laime, kampaņas pārstāve.
“Grūtniecības Krīzes Centrs” – Judīte Briede Jurēviča, vadītāja.
RKB Kustība “Par dzīvību” – Dzintra Bušmane, Ģimeņu nodaļas vadītāja, Veselības veicināšanas speciāliste, psiholoģe un ģimenes konsultante.
Dūlas misija – Baiba Stikute, vecmāte un dūla.
Patvēruma māja “Ģimenes šūpulis” – Rudīte Brūvere – biedrības vadītāja, Irēna Bindemane – patvēruma daļas vadītāja.
“Dvēseļu Dārzs” – Lelde Titava, P. Stradiņa slimnīcas Garīgās aprūpes dienesta kapelāne.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 27498953, info@luteranidzivibai.lv vai apmeklējot www.luteranidzivibai.lv