Akcijas “No okeāna līdz okeānam” lūgšana

Dzīvības un mīlestības civilizācijas aizsardzības uzticēšana Vissvētajai Jaunavai Marijai

Svētā Marija, Dieva Māte, Bezvainīgā Jaunava!
Mēs uzticam Tev un Tavās svētajās rokās ieliekam lielu uzdevumu: sargāt dzīvības un mīlestības civilizāciju.
Mēs dzīvojam laikā, kad notiek milzīgs, globāls nāves civilizācijas uzbrukums pasaulei. Iet bojā ļoti daudz nevainīgu dzīvību – tie ir vēl nedzimuši bērni mātes klēpī, veci un slimi cilvēki. Upuru skaits jau pārsniedz divus miljardus. Katru dienu mātes klēpī mirst kārtējie 50 tūkstoši bērnu. Ir daudz cilvēku, kas vispār nevēlas bērnus. Arvien plašāk tiek izmantoti līdzekļi, kas posta auglību un iznīcina dzīvību.
Pieaug neauglīgu laulāto pāru skaits. Bērns kļūst par mūsdienu tehnoloģijas produktu, kuru izmanto kā šūnu un orgānu donoru. Bērni tiek pakļauti atlasei, atļaujot dzīvot tikai tiem, kas atbilst konkrētās sabiedrības daļas prasībām, pārējos vienkārši iznīcina. Simtiem tūkstošu mākslīgās apaugļošanas ceļā radītu bērnu gadiem ilgi tiek turēti iesaldēti šķidrajā slāpeklī, tādējādi atrodoties uz dzīvības un nāves robežas.
Cilvēki, kas veido starptautiskās tiesības, ignorē un neaizsargā cilvēka tiesības uz dzīvību no ieņemšanas brīža. Arvien jaunas valstis legalizē eitanāziju, kas ir vecu un slimu cilvēku nogalināšana likuma aizsegā. Pieaug tendence sagraut laulību un ģimeni.
Vissvētā Māte! Mēs Tev solām, ka pieliksim visus spēkus, lai sargātu cilvēku dzīvību, īpaši to vismazāko un neaizsargātāko.
Mēs stāvam Tavā priekšā, Pestītāja un Baznīcas Māte, labi apzinoties, ka paši neesam spējīgi izcīnīt uzvaru šajā globālajā sadursmē starp dzīvību un nāvi. Nostājies dzīvības aizsardzības organizāciju priekšgalā, sargā un vadi mūs! Aizsargā dzīvību! Dziedini ģimenes! Atbalsti un stiprini mūs!
Izlūdz savam Dēlam, lai dzīvības un mīlestības civilizācija uzvarētu!