Dzīve saskaņā ar Dieva gudrību

23. jūnijā Latvijā ieradās psihoterapeite Gaļina Masļeņņikova un ārste ginekoloģe Ludmila Barakova no Krievijas Ģimeņu centra. Abas sievietes atbrauca uz Latviju, lai kādā klusā un skaistā vietā netālu no Lietuvas robežas  Eglainē vadītu semināru par dabīgo ģimenes plānošanu. Gaļinai tā nebija pirmā vizīte Latvijā jo jau piekto gadu vasarā tiekas pulciņš ģimeņu un interesentu, kuri vēlas vairāk uzzināt ne tikai par DĢP, bet arī par attiecībam, šķīstības nozīmi, ģimeni, laulību, bēŗniem, par Dieva plānu attiecībā uz ģimeni. Tas nav tikai seminārs vai kopīga izklaide, bet gan nopietnas mācības, jo dalībnieki kursa beigās kārto eksāmenu un arī paši, ja to vēlas, var kļūt par Auglīguma atpazīšanas metodes (AAM) skolotājiem.
AAM ir ģimenes plānošanas metode, kuru cilvēkam piedāvā Dievs. Varētu pat teikt, ka Dievs ir apsteidzis visādus zinātniskos atklājumus un jau no laiku sākuma visu ir izveidojis tā, lai cilvēks varētu plānot savu ģimeni. Mēs varam savās attiecībās ienest dažādus aizsarglīdzekļus, kurus mums piedāvā pasaule, taču varam arī pielietot tās gudrības, kuras mums piedāvā Dievs,ka saka Gaļina, jo Dievs ir gudrs, Viņš vēlas cilvēkam tikai labu, tāpēc negatīvi neiespaidos viņa garīgo vai fizisko veselību.
Gaļina ir ne tikai psihoterapeite, bet nu jau vairāk nekā 20 gadu aktīva katole kā arī sieva, divu meitu māte un vecmamma. Daudzas no viņas sniegtajām atziņām un piemēriem ir pašas dzīvē gūtā pieredze un citu cilvēku stāstītais.
Objektīvi skatoties uz Gaļinas stāstīto par AAM, dzīvi laulībā, vīriešu un sieviešu attiecībām, var teikt, ka tas nav nekas mums nezināms vai jauns, jo mācības pamatā ir Dieva Vārds un Viņa gudrība. Viss sākas Pirmajā Mozus grāmatā, kad Dievs rada vīrieti un sievieti  it kā līdzīgas, taču tai pat laikā tik atšķirīgas un viens otru papildinošas būtnes, kurām tiek noteikts ne tikai augļoties un vairoties, bet arī valdīt pār pasauli.
Šodien mēs dzīvojam patērētāju sabiedrībā, kura ir aizmirsusi, ka arī otram ir vērtība un varam būt laimīgi, vienīgi dzīvojot saskaņā ar Dieva likumiem.
Mūsu sabiedrība ir apgriezusi kājām gaisā daudzas lietas, piemēram, mēs visu vēlamies iegūt. Gribam, lai mums BŪTU bērni, vīrs vai sieva, grūtniecību apzīmējam ar vārdu, kas norāda uz nastu un smagumu, Bībeles vārdus : priecājies, svētīgā, tu ieņemsi bērnu, vārdus, kurus eņģelis velta Jaunavas Marijai, esam aizstājuši ar vārdiem izsargājies, nelaimīgā, jo tu gadījuma pēc paliki stāvoklī.
Lai atgrieztos pie pareizās kārtības ģimenēs, ir jāielaiž savā dzīvē Dievs un jāpieņem sava seksuālā identitāte, kur Radītājs mums ir piešķīris.
Satiekot savu palīgu un dzīvesdraugu, ir jāapzinās, ka tas ir uz visu mūžu, jo ar savu lēmumu būt kopā cilvēki nolemj pielipt viens otram un vairs nekad neatlipt,” jo cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai” (1.Moz,2,24).
Tās ir tikai dažas būtiskākās atziņas, kuras var gūt, klausoties Gaļinā. Pēc gandrīz nedēļu ilgā kursa, kurš nedaudz atgādināja rekolekcijas, jo darbs notiek lūgšanas garā, dalībnieki atzina, ka ir ieguvuši ne tikai jaunas atziņas vai iemācījušies, kā veidot un plānot ģimeni, saskaņā ar Dieva ieliktajiem likumiem, bet ir atvēruši no jauna acis, lai ieraudzītu gan Dievu, gan arī Dieva vaigu otrā, kā arī no jauna atklājuši savas laulības jēgu vai sapratuši, kā centīsies veidot savu nākotni, lai tā nestu augļus un būtu spēcīga un nešķeļama.
Rakstu Katoļu Baznīcas Vēstnesim sagatavoja Ilze Mežniece, foto G.Jēkabsons