Citāti par dzīvību

Cilvēka dzīvība ir bezgalīgi dārga, jo tā ir Dieva mīlestības dāvana, kas cilvēkam piešķirta uz mūžiem.
Pāvests Jānis Pāvils II
 
Civilās varas pienākums ir aizstāvēt cilvēka pamattiesības. Tiesības uz dzīvību nav atkarīgas ne no kāda atsevišķa cilvēka, nedz no vecāku gribas vai politiskas varas, jo šīs tiesības izriet no pašas cilvēka dabas un tās skar cilvēku no viņa ieņemšanas brīža līdz viņa nāves stundai.
Ārvaldis Andrejs Brumanis, Liepājas bīskaps
 
Kā kristieši mēs esam aicināti aizstāvēt dzīvību un darboties miera labā, kurš būtu dibināts uz taisnīguma principa pret visiem – dzimušiem un nedzimušiem, jauniem un veciem, slimiem un veseliem.
Tēvs Rodžers Pjērs
 
Katrs var aizkavēt māti no traģiskā soļa iznīcināt dzīvību!
Anna Kancāne
 
Bērniem nepieciešama mūsu mīlestība un aizsardzība, īpaši kamēr viņi vēl ir tik mazi un maigi, kad viņi vēl nav piedzimuši. Caur savu mīlestību uz viņiem mēs kļūstam maigāki, cēlsirdīgāki un līdzjūtīgāki.
Dr.med. Antun Lisec
 
Bērni nav sabiedrības nasta, viņi nav arī līdzekļi, lai iegūtu peļņu, nedz vienkārši beztiesīgas personas; viņi ir būtiski sabiedrības locekļi, kas iemieso tās cerības, ilgas un iespējas.
Pāvests Jānis Pāvils II
 
Ja kāds domā, ka viņa sirdī nav mīlestības priekš jauna bērna, viņš ir aizmirsis, ka var to saņemt. Mīlestība – tā ir izvēle. Tiklīdz mēs nolemsim, ka mīlēsim šo bērniņu, mīlestība acumirklī tiks dāvāta. Neskatoties uz to, kā tika ieņemts bērns, neskatoties uz veselības stāvokli, neskatoties uz materiālajiem apstākļiem, neskatoties uz to – vai šis bērns bija gribēts vai nē, iemīli viņu un ļauj viņam dzīvot!
Dr.med. Antun Lisec
 
Ģimenei ir tiesības uz sabiedrības atbalstu bērnu iznēsāšanā un audzināšanā. Bērniem gan pirms gan pēc dzimšanas ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību, tāpat arī mātēm grūtniecības laikā un noteiktu laiku pēc bērna piedzimšanas. Visiem bērniem, neatkarīgi no tā vai tie dzimuši laulībā vai nē, viņu personības vispusīgas attīstības labā, ir vienādas tiesības uz sociālo aizsardzību.
no Sv. Krēsla izdotās Ģimenes Tiesību Hartas