Akcijas norise Latvijā

Centrālā akcijas norises vieta Latvijā ir Nemitīgas Adorācijas kapela Rīgā, Katoļu ielā. Jebkurš ir aicināts akcijas laikā pavadīt tur laiku lūgšanā no pl. 9 līdz 21. Rīgas Sv. Alberta baznīcā katru dienu pēs rīta Svētas Mises ir iespējams kopā lūgties akcijas nodomā.
Katrai dienai ir sagatavots Svēto Rakstu lasījums, nelielas pārdomas un lūgšana, kas vienos akcijas dalībniekus visā pasaulē. Šie materiāli latviešu valodā būs pieejami kapelā, kā arī tie tiks publicēti mūsu mājas lapā, saīsinātā versijā laikrakstā „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” un nosūtīti garīdzniekiem.
Kustība „Par Dzīvību” aicina akcijas dalībniekus informēt par savām aktivitātēm draudzēs, kā arī liecināt par to, ko Dievs darījis šajās 40 dienās, rakstot uz e-pastu kustibapardzivibu@gmail.com vai zvanot pa tālr. 27024699.