Akcijas “40 dienas dzīvībai“ norise 2016. gada rudenī

Akcijas mērķis – veicinat  atvērtību dzīvībai mūsu tautā

Šogad otru gadu Latvijā notiek akcija, kuras laikā ikviens aicināts pirmām kārtam ailzūgt. Par ārstiem, vecākiem, un visiem, no kā ir atkarīga neaizsargāta ieņemtā bērna dzīvība. Par tiem, kuri lems, dzīvot viņam vai mirt. Par tiem, kas pieņem likumus. Un arī par sevi neaizmirsīsim aizlūgt – lai dzīvības vēsti turpinam nest arī pēc akcijas, un lai šī vēsts nekad nav ar naidu vai nosodījumu, bet ar mīlestību.

Zemāk publicējam dažu pasākumu sarakstu, kas ir ieplanoti akcijas norises ietvaros, ko vēlāk papildināsim.

Anda+Aldis 273
brisele_ 031
DSCN4055

23. septembris
7.30 – Atklāšanas dievkalpojums – Svētā Mise Rīgas Marijas Magdalēnas baznīcā. Celebrē draudzes prāvests pr. Andris Kravalis un kustības “Par dzīvību!” kapelāns pr. Aivars Līcis
14.00 – Preses konference  (pied. Judīte Briede-Jurēviča, Aiga Rotberga un Vita Apine)
16.30 – Nedzimušā bērna krustaceļš Rīgas sv. Jēkaba katedrālē
19.30 – Iepazīšanās vakars. Vakara laikā tie, kuri ir izteikuši vēlēšanos  lūgties par kāda ārsta utt. atgriešanos, izlozēs savu “apsargājamo”. Pēc vakara visi materiāli (t.i.  to ārstu vārdi, kuri netika izlozēti) tiks iznīcināti.  Informācijas ir konfidenciāla un netiks nevienam izpausta.
25 – 27. septembris – nedēļas nogale Katoļu Ģimnāzijā
26. septembris, 17. oktobris, 31. oktobris – Lūgšanu gājieni no Rīgas sv. Alberta baznīcas
16. oktobra pēcpusdiena – 18.  oktobris – “40 days for life“ starptautiskās nodaļas vadītāja  Roberta Kolkvuna viesošanās,
17. oktobris   pl. 12.00 – “Pusceļa pasākums”  – Roberta priekšlasījums par akciju. Nedzimušā bērna krustaceļš  pie Rīgas sv. Jēkaba katedrāles.
1. novembris – akcijas noslēgums

Visu akcijas laiku – lūgšanas Nemitīgās Adorācijas kapelā pretī Jēkaba katedrālei, kā arī baznīcās, draudzēs un individuāli. Nodomi, lūgšanu teksti u.c. šeit