23. septembris – 1. diena

23. septembris – 1. diena

Lai mēs spētu izmantot „40 dienas dzīvībai” kampaņu, piesaucot Dieva žēlsirdību un apžēlošanos par tiem, kas ir iesaistīti aborta grēkā.

Lasījums
Pūtiet Ciānā ragu, gavēni svētiet, sasauciet sapulci! Pulciniet ļaudis svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdaiņus, lai līgavainis iznāk no savas istabas
un līgava no sava kāzu pajuma! No lieveņa līdz pat altārim lai priesteri raud, kas kalpo Kungam, lai saka: „Taupi, Kungs, savu tautu”
Joēla 2; 15–17

Pārdomas
Abortu nodarītie zaudējumi nav aprēķināmi. Mēs dzirdam aplēses par gandrīz 50 miljoniem nevainīgu upuru ASV, tomēr tas ir tikai viens no abortu zaudējumu aspektiem. Šiem miljoniem ir arī mātes un tēvi, vecvecāki, tāpat brāļi un māsas, brālēni un māsīcas, tēva un mātes brāļi un māsas. Nedzimušo bērnu dzīvības tiek iznīcinātas, bet pieaugušo cilvēku dzīves – izpostītas.
Tas ir satriecoši un nomācoši, tomēr Baznīca māca mūs saglabāt cerību arī atrodoties šādā neaptverami dziļā tumsā. Jā, tā patiešām bija Kalvārija, kas sekoja Kristus 40 dienām tuksnesī. Bet bez Kalvārijas nebūtu Augšāmcelšanās – Viņa uzvaras pār nāvi, kas atvēra debesu vārtus tiem, kas tic un seko Viņam.
Psalmists mūs iedrošina pazemoties Dieva priekšā, kad mēs meklējam Viņa gribu: „Šķīstu sirdi radi man, Dievs, un stingru garu atjauno manī,… Dod man atkal savas pestīšanas prieku, Un nostiprini manī dedzības garu… Kungs, atdari manas lūpas, lai mana mute slavē Tevi,…” (Ps 51, 12-17)
Mēs esam aicināti būt par Dieva vēstnešiem vai, kā rakstīja apustulis Pāvils:
„Kristus dēļ mēs esam sūtņi it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu!” (2 Kor 5, 20)
Tā ir patiesā vēsts visiem, kurus mēs satiekam pie abortu klīnikām un mūsu dzīvesvietās, kuri ir nāves kultūras maldināti. Mēs nenosodām, mēs nesam Dieva labo vēsti.

Lūgšana
Kungs, mēs lūdzam spēku, gudrību, mērķtiecību un izturību, lai šo dzīvības aizstāvības misiju mēs veiktu saskaņā ar Tavu plānu. Lūdzam, Kungs, vadi mūs, veicot šo misiju un pasludinot Tavu patiesību, lai mēs vienmēr to darām mīlestības un līdzjūtības garā, kā to darīja Tavs Dēls Jēzus Kristus. To mēs lūdzam Viņa vārdā. Amen.

Sagatavoja Deivids Brandao, “40 Days for life“ preses sekretārs