24. septembris- 2. diena

24. septembris- 2. diena

Lūgsimies, lai draudžu gani nenovēršas no būtiskā uzdevuma aizstāvēt cilvēka dzīvību.

Lasījums
Tanīs dienās, mācekļu skaitam pieaugot, hellēnistu starpā radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnes dienišķajā apkalpošanā paliekot neievērotas.
Apd 6,1

Pārdomas
Ir jaunas dienas rītausma. Jeruzalemē valda satraukums. Daudzi no tiem, kas veltīja sevi ticībai, kļuva par mācekļiem (vārds „māceklis” nozīmē tāds, kurš mācās).
Nepieredzētais cilvēku skaita pieaugums Baznīcā bija brīnums un neapšaubāmi ļoti apmierināja tās vadītājus. Tomēr apustuļi drīz vien pieredzēja arvien vairāk rūpju par evanģēlija sludināšanu.
Pasākumi, kuros tiek iesaistīta sabiedrība un kuri ir evaņģelizējoši, atrodas katra ar pienākuma apziņu apveltīta draudzes gana prioritāšu saraksta augšgalā.
Katrs garīdznieks uztraucas par baznīcas apmeklējumu un bieži vien viņa vērtība tiek noteikta tieši pēc šīs mērauklas.
Diemžēl tieši tāpat kā pirmie divpadsmit Baznīcas garīgie gani Apustuļu darbos, garīdznieki var tik ļoti koncentrēties uz cilvēku piesaistīšanu, ka netīši daļu cilvēku atstumj. Kurnēšana ir nožēlojams ietekmēšanas līdzeklis harmoniskas sadraudzības celšanai, tomēr Dievs to izmantoja, lai piesaistītu apustuļu uzmanību. Tie, kam vecuma vai sociālā stāvokļa dēļ ikdienas bija nepieciešama uzmanība, palika neievēroti.
Šī nevērība pret hellēņu atraitnēm ikdienas pārtikas sadalē izraisīja nevajadzīgas ciešanas un vadībai to vajadzēja labot. Pateicoties Dieva žēlastībai, problēma tika atrisināta, taču konfliktā gūtā mācība paliek joprojām aktuāla.
Šo 40 dienu laikā lūgsimies, lai šodienas Baznīca nepieļauj tādu pašu kļūdu un neaizmirst mūsu vecākās paaudzes pienesumu , kā arī visvājāko mūsu vidū, t.i., nedzimušo vajadzības.

Lūgšana
Tēvs, lūdzam, lai Baznīca īstenojot Evaņģēlija sludināšanu sabiedrībai, neattālinās no tiem, kam visvairāk nepieciešama tās uzmanība un atbalsts. Lūdzam, lai mēs iemantojam gudrību no saviem priekšgājējiem, turam cieņā viņu pieredzi un pasaules redzējumu. Palīdzi mums novērtēt katru dvēseli Kristus Miesā un kalpot ikvienam tieši viņam piemērotā veidā.

Sagatavoja sludinātājs Klenards Čaildress (Clenard Childress), LEARN (Life Education and Resource Network)