25. septembris – 3. diena

Mēs lūdzam spēku no Dieva šajā 40 dienu kampaņā, kad cenšamies aizstāvēt cilvēka dzīvību.

Lasījums
Tādēļ es jums saku nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs – ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc Ražu šķūņos; jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi?
Mt 6, 25–26

Pārdomas
Ik gadus diētas plāniem tiek tērēti miljardiem dolāru. Bet Jēzus mūs māca partraukt tik daudz uztraukties par mūsu ķermeni tā vietā uzticoties Dieva rūpēm par mūsu fiziskajām vajadzībām.
Kas notiktu, ja tie, kuri šogad uzsāka zema oglekļa satura produktu diētu, tā vietā uzsāktu debesu pārtikas diētu? Neticīgajiem šāda diēta ietvertu uzticēšanos Kristum viņu pestīšanas labā, bet ticīgajiem tā nozīmētu atjaunotu lūgšanas dzīvi, jaunu Bībeles studiju un varbūt pat garīgu gavēni.
Šī diēta neietver sevī noteiktu pārtikas produktu lietošanas pārtraukšanu. Šī diēta nozīmē atteikšanos no raizēm, atpūtu Kristus mīlošajās rokās, uzticēšanos, ka Viņš par visu gādās. Tātad šāda, garīga diēta atbrīvo mūs no uztraukumiem un ļauj mums brīvi slavēt Kungu un kalpot citiem. Ir vērts atkārtot Kristus vārdus:
„Tādēļ es jums saku: nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtīgāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs – ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos; jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi?”
Šī apsolītā gādība māca, ka mūsu dzīves ir neizsakāmi vērtīgas. Viņš nepieļaus, ka paliekam bešā. Šīs žēlsirdīgā Dieva dziļās zināšanas un rūpes par dzīvību ir tas, kas mūs motivē meklēt aizsardzību cilvēka dzīvībai visās tās stadijās.

Lūgšana
Mīlošais Debesu Tēvs, palīdzi mums saskatīt ikviena cilvēka vērtību un cieņu. Dāvā ticību, žēlastību un drosmi, kas mūs dara spējīgus aizstāvēt to, kam Tavās acīs ir tik liela vērtība. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen

Sagatavoja Deniss di Mauro, “Luterāņi dzīvībai” (“Lutherans for life”)