27. septembris- 5. diena

27. septembris- 5. diena

Lai patiesība par Pēdējo Tiesu vada mūsu domas, prioritātes un izvēles šeit virs zemes.

Lasījums
Un ķēniņš atbildēs viņiem un sacīs: Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
Mt 25, 40

Pārdomas
Jēzus pastarās tiesas tēlojums beidzas ar šo atmodinošo ideju: ļaunie, kuri nerūpējās par citiem viņu visdažādākajās vajadzībās (bads, slāpes, svešinieki, kailums, slimība, apcietinājums), ieies mūžīgajā sodā, bet taisnīgie, kuri centās šīs vajadzības apmierināt, priecāsies kopā ar viņu mūžīgajā dzīvībā.
Mēs zinām, ka tā nav tikai līdzība – Jēzus izsaka mums patiesu brīdinājumu! Itin viss Dieva vārdā norāda uz to, ka no mums tiek prasīta patiesa iejūtība un praktiskas rūpes par visiem, īpaši par nabagajiem, atstumtajiem, vājajiem un trūcīgajiem, ja mēs patiesi ceram izbēgt no mūžīgā soda elles ugunī.
Un kas tad ir nabagie un trūcīgie, ja tie nav bezpalīdzīgie bērni mātes miesās kā arī vecie un slimie cilvēki mūža noslēgumā? Protams, „vismazākie brāļi” ir ne tikai cilvēki dzīves sākumā un beigās, bet arī visi citi jebkurā vecumā.
Tieši tas, kā mēs kā patiesie Kristus sekotāji, atbildēsim viņa brīdinājumam „ko jūs esat darījuši vienam no šiem, to jūs man esat darījuši,” noteiks, vai mēs baudīsim mūžīgo svētlaimi Viņa klātbūtnē vai arī piedzīvosim elles mūžīgā soda drūmo un šausmīgo realitāti.
Nav citas izvēles kā rūpes par citiem. Nekas cits Dieva vārdā nav izteikts skaidrāk.

Lūgšana
Mīlošais un žēlsirdīgais Tēvs, mēs ar prieku uzņemam Tavus vārdus, kad Tu mums iesaki rūpēties par vismazākajiem no Taviem bērniem. Mēs atjaunojam savu veltīšanos nedzimušo un visu to aizsardzībai, kuru dzīvību apdraud iejūtības trūkums sabiedrībā.
Atbrīvo mūs no mūsu kļūdām un grēkiem, lai mēs ikvienā savas dzīves jomā patiesi iestātos par dzīvību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja mācītājs Bens Šeldons, “Prezbiteriāņi dzīvībai” (“Presbyterians for life”) bijušais vadītājs