28. septembris- 6. diena

Lai apzinoties dzīves īslaicīgumu, piešķiram tai arvien lielāku vērtību.

Lasījums
Atceries Radītāju savās jaunības dienās, pirms [..] vēl sudraba dzīves pavediens trūkst un zelta trauks saplīst, smeļamais spainis pie avota izkalst un sabrūk, pats smeļamais skritulis salūst un iekrīt akā. Tiešām, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis.
Sal. māc. 12, 6-7

Pārdomas
Dievs ir dzīvības devējs. Cilvēka mūžs, īss vai garš, tiek nodzīvots virs šīs zemes. Svēto Rakstu fragmentā nāvei ir daudz metaforu un tās visas norāda uz vienu skaidru nozīmi: visi reiz mirs. Bet pat tad nāve nav absolūtas beigas un ar to stāsts vēl nebeidzas. Tā kā Dievs ir dzīvības devējs, pēc nāves dzīvība – dvēsele, atgriežas pie Dieva, kurš to ir devis. Mēs esam Dieva radīti, Dievam mēs dzīvojam mums atvēlētās dienas virs zemes un kopā ar Dievu mēs dzīvojam mūžībā. Šis mīlošais, žēlsirdīgais Tēvs pavada mūs visā dzīves ceļā. Neviena dzīva radība nav vientuļa vai nejaušības rezultāts. Nav dzīvības, kas radīta bez mērķa. Nav cilvēka dzīves, kurai nebūtu galamērķa.
Ikviena cilvēka dzīvība, vienalga – citu atzīta vai neatzīta, ir savstarpēji saistīta ar Dievu – no dzīves sākuma līdz tās beigām un cauri visai mūžībai. Tādēļ šajā pasaulē ir jāciena un jāaizsargā katra cilvēka dzīvība, jo tā ir Dieva suverenitātes zīme.

Lūgšana
Ak, Kungs, pārāk bieži mēs mēģinām dzīvot, ignorējot nāvi, kas mums tuvojas! Mēs aizmirstam, ka Tu mūsu dienas esi saskaitījis un ka pēc mūsu zemes dzīves mūs gaida Tava tiesa.
Palīdzi mums ik dienu nožēlot grēkus un dzīvot priecīgā paklausībā! Vadi mūs uz dzīvi gaismā, gaidot mūžības apsolījuma piepildīšanos! Sagatavo mūs pilnīgai un upurgatavai dzīvei! Sagatavo mūs ticības un cerības pilnai nāvei, lai mēs varētu dzīvot kopā ar Tevi!
Caur Jēzu Kristu, kurš ir uzvarējis nāvi, mēs uzticamies un ceram, un mīlam, un lūdzam! Amen.

Mācītājs Pols Stelsvorts (Paul Stallsworth), no organizācijas “Lifewatch” (Apvienotā Metodistu Baznīca)