29. septembris– 7 . diena

29. septembris– 7 . diena

Lai mēs no sirds ilgojamies atbrīvot apspiestos.

Lasījums
Kunga gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds. Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu.
Lk 4, 18-19

Pārdomas
Šis Rakstu fragments ir ļoti pazīstams. Par to ir daudz sprediķots, tas ir aprakstīts grāmatās un apdziedāts dziesmās. Lai arī citāts attiecas uz Jēzu, visi kristieši tajā ietverto uzdevumu nopietni uztver kā direktīvu Evaņģēlija vēsts pasludināšanai pasaulei.
Tāpat kā Pestītājam, arī mums ir jānes labā vēsts nabagajiem, sirdī satriektajiem, gūstekņiem, aklajiem un apspiestajiem. Ir skaidrs, ka uzdevums, kuru Kungs uztic šajā Rakstu vietā ir atbildība par tiem, kuri Dievam rūp visvairāk.
Kas ir nabagie, ja ne nedzimušie bērni, kurus viņu vecāki ir atstūmuši vēl pirms tie pamet mātes klēpi? Kas ir cilvēki ar satriektu sirdi, ja ne nedzimušie bērni, kuri abortu klīnikās tiek iznīcināti un šo bērnu mātes, kuras apkārtējie maldina, ka aborts ir vislabākais risinājums viņai un viņas bērnam?
Kas ir gūstekņi, ja ne nedzimušie bērni, kuri aborta “izvēles” dēļ ir nāves savažoti?
Kurš ir aklāks par nedzimušajiem bērniem mātes klēpja tumsā, kas viņiem ir kļuvis par pirmsnāves uzgaidāmo telpu?
Un kurš ir vairāk apspiests par nedzimušo bērnu, kura apspiešanu par likumīgu atzinusi viņa valdība, konfesija un pat ģimene un mīļie?

Lūgšana
Kungs, Tu apveltī mūs ar savu Garu, lai pildītu tavu gribu virs zemes.
Sūti mūs atbrīvot tos, kuri šajā pasaulē ir visnabagākie, vissatriektākie, vissmagākajā gūstā, visaklākie un visdziļākajos spaidos – pie vēl nedzimušajiem bērniem viņu mātes klēpjos, kuriem ir paredzēta iznīcināšana.
Palīdzi mums nest viņiem dziedināšanu, brīvību, acu gaismu un taisnību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja tēvs Terijs Genzemers (Terry Gensemer), organizācijas “Charismatic Episcopal Church for life” nacionālais direktors