1. oktobris – 9. diena

Lai apziņa, ka kalpojam dzīvajam Dievam, vairo prieku mūsos.

Lasījums
Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums; un mēs redzējām Viņa godību, Tēva Vienpiedzimušā godību, pilnu žēlastības un patiesības.
Jņ 1, 14

Pārdomas
Dieva vārds nāca pie mums cilvēka veidā Jēzus Kristus personā. Ikreiz, kad es šo faktu pārdomāju, mani pārņem prieks! Un es domāju, ka mēs kā kristieši nenovērtējam šī fakta nozīmi.
Es varu tikai iedomāties, kā jutās Jēzus pirmie mācekļi, lūkojoties viena vienīgā Visvarenā Dieva, kurš viņus bija radījis, acīs. Apustuļiem attīstījās ciešas attiecības ar Jēzu, jo viņi ik dienas staigāja un sarunājās ar Viņu.
Viņi ēda kopā ar Viņu, lūdzās kopā ar Viņu un atpūtās tad, kad atpūtās Viņš.
Kad viņi klausījās Dieva vārdu, kas bija un kas ir Jēzus, viņi ticēja un „skatīja Kunga godību”.
Ir kāda lieta, kuru mēs šodien tomēr varam darīt, jo mēs kalpojam dzīvajam Dievam. Atcerieties: Jēzus nomira pie krusta, bet augšāmcēlās uzvarā.
Ikvienā lietā Jēzus šodien ir tikpat dzīvs un reāls, kā pirmo apustuļu laikā. Viņš vēlas, lai mēs izveidojam ciešas attiecības ar Viņu tieši tādā pašā veidā kā pirmie apustuļi. Jēzus vēlas, lai mēs iepazīstam Viņu personīgi. Viņš grib, lai mēs ik dienas staigājam kopa ar Viņu un runājam ar Viņu.

Lūgšana
Debesu Tēvs, es pateicos par Tavu mīlestību un pestījošo žēlastību Jēzū Kristū. Palīdzi mums ik dienas aptvert, cik lielu svētību mums dāvā mūsu Pestītājs. Es lūdzu, lai mēs ik dienas celtos ar sajūsmu un dedzību, sagaidot iespēju vēl vienu dienu sekot Tavās pēdās, pilnīgi apzinoties, ka Tu turpini dzīvot starp mums. Amen.

Sagatavoja Dr. Dejs Gārdners (Day Gardner) Nacionālās Melnādaino “Pro life” apvienības prezidents (ASV)