2. oktobris – 10. diena

Lūgsimies par krīzes grūtniecības centriem, par tiem, kuri tajos konsultē sievietes, kuras apsver aborta iespēju, par tiem, kuri centros veic ultrasonogrāfiju, un tiem, kuri palīdz mātēm sagaidīt bērna piedzimšanu vai nodot viņu adopcijā.

Lasījums
Glābiet mazos ļaudis un nabagus, atsvabiniet viņus no bezdievju rokas!
Ps 82, 4

Pārdomas
Kad sieviete ierodas Grūtniecības Krīzes centrā, sākas „vārgo glābšanas” grūtais darbs. Darbinieki uzklausa viņas stāstu. Kāds izmisums viņu šeit ir atvedis? Darbinieki rīkojas. Klientei tiek sniegta profesionāla ultrasonogrāfija un medicīniska aprūpe. Darbinieki lūdz: „Kungs, lieto mūs!” Tad tie paņem viņas nastu1 un sāk darbu dzīvības labā. Darbinieki nes krustu, lai sievietes iznēsātu un dzemdētu bērnus.
Nesen es lūdzos par brīvprātīgo, kas garīgi pavadīja kādu māti viņas cīņās. „Vārgo glābšana” šajā gadījumā izskatījās šādi:
3. augusts: Viņa pierakstījās uz abortu ceturtdien un, lai arī attiecībā uz abortu jūtas briesmīgi, viņa domā, ka nav citas izvēles. Lūdziet, lai viņas sirds mainītos!
10. augusts: Kliente ir 12. grūtniecības nedēļā, bet uz abortu neaizgāja. Viņai ir bijušas pāris labas sarunas ar Grūtniecības Krīzes centra darbiniekiem. Tagad kliente apsver adopciju.
13. augusts: Stāvoklis atkal ir pasliktinājies. Viņa ir pierakstījusies uz abortu pirmdien. Lūdziet!
17. augusts: Viņa neaizgāja. Dievs darbojas klientes dzīvē!
1. septembris: Mums atkal ir sācies smagais periods. Viņa ir pierakstījusies uz abortu rīt. Šodien kliente uzzināja, ka viņu plāno apciemot vecāki. Viņa ir panikā.
15. septembris: Arī trešo reizi kliente uz abortu neaizgāja. Tomēr viņa jūtas tā it kā citas izvēles nebūtu. Lūdziet par viņu šodien!
20. septembris: Kliente baidās no saviem vecākiem, bet ir piekritusi vēl vienai ultrasonogrāfijai.
22. septembris: Es biju kopā ar klienti ultrasonogrāfijas telpā. Viņa redzēja savu mazo kustamies un saprata, ka vēlas bērnu iznēsāt.
Turpiniet lūgties, lai atvairītu ienaidnieka uzbrukumus! Mēs esam aizkustināti, redzot Dieva roku darbu šajā situācijā un esam pateicīgi par lūgšanām, ko ikviens no jums ir cēlis pret debesīm. Dievs ir labs!

Lūgšana
Tēvs, mēs slavējam Tevi par krīzes grūtniecības centros kalpojošajiem, kuri mātes un bērna glābšanas labā atdod sevi visu, savu sirdi un dvēseli.

Sagatavoja mācītājs Džons Ensors (“ Passion Life”)