4. oktobris – 12. diena

Lai Visuma Ķēniņš, kurš ienāca šai pasaulē kā bezpalīdzīgs bērns, dāvā mums pazemību, ka tiekam dziedināti.

Lasījums
Un Viņš man sacīja: Tev pietiek manas žēlastības, jo spēks nespēkā kļūst pilnīgs. Tāpēc es labprāt dižošos savā nespēkā, lai Kristus spēks mājotu manī. 2 Kor 12, 9

Pārdomas
Dieva Pazemības lielais noslēpums ir ļoti tuvs un dārgs to misijai, kas kalpo dzīvībai, bet īpašā veidā, tiem, kas veic pēcaborta kalpošanas misiju.
Tiem, kas ir ievainoti ar līdzdalību abortā, ceļš uz dziedināšanu bieži šķiet kā milzīga baiļu bezdibeņa šķērsošana: bailes no tiesāšanas, bailes, ka saplosīs gabalos sāpes, sevis ienīšana un dusmas uz tiem, kas jūs ievainoja un atstāja vienus, manipulēja ar jums kārdinājumu laikā.
Vīriešiem jo īpaši, dodoties emocionālās ievainojamības nezināmajos ūdeņos, kas ir nepieciešams dziedināšanai, ir vajadzīga cita veida drosme, kas maldinoši šķiet kā vājums.
Durvis uz dziedināšanu ir pazemība. Tā dzimst no nespējas turpināt kontrolēt sāpes, dzīvot ar šī traģiskā lēmuma- atteikties no dzīvības- sekām. Sirds skaļi kliedz: Es esmu pieļāvusi smagu apvainojumu pret savu Radītāju un esmu nožēlas, ciešanu un bēdu sagrauzta.
Šo četrdesmit dienu laikā lūgsimies par visiem, kas ir piedalījušies abortos un ar mīlestību aicināsim viņus uz dziedināšanu un atjaunotni. Ar dziedināšanas palīdzību šīs sievietes un vīrieši, kā teica Jānis Pāvils II „Dzīvības Evaņģēlijā”, var kļūt par visspēcīgākajiem aizstāvjiem ikviena tiesībām uz dzīvību.
Jēzus teica: „Es esmu vīnakoks, bet jūs zari” (Jņ 15, 5). Lai tie nestu vislieliskākos augļus, zari jāapgriež. Katrs nākamais vīnkoka zaru apgriešanas līmenis pieprasa arvien dziļāku pazemību, lai mēs varētu sevi nodot Viņa gribai.
Tā nav kāda izcila teoloģiska ideja, tā ir piezemēta pieredze par to, kā ravēt nezāles, uzart klinšainu augsni, apgriezt un dziedināt vīnakoka zarus. „Ja kas grib man sekot, lai aizliedz sevi, uzņemas savu krustu un seko man!” (Mt 16, 24).
Kungs, šo četrdesmit dienu laikā mēs lūdzam katru dienu, lai jebkas, kas mūsos attālina mūs no Tavas pilnīgās gribas tiktu izgriezts no mūs sirdīm un dvēselēm. Šajā svētīgajā brīvībā ļauj mums piedzīvot Tava Svētā Gara spēcīgo svaidījumu, lai mēs, piepildīti ar uzticēšanos un paļāvību, varētu teikt ar Jēzus mātes vārdiem: „Lai man notiek pēc Tava vārda!”

Lūgšana
Kungs, šo četrdesmit dienu laikā mēs ikdienas lūdzam, lai mūsu sirdis un dvēseles tiktu atbrīvotas no visa, kas mūsos pretojas Tavas pilnīgās gribas izpildīšanai. Dieva bērnu brīvībā ļauj mums piedzīvot Tava Svētā Gara spēcīgo svaidījumu, lai mēs, piepildīti ar uzticēšanos un paļāvību, kopā ar Jēzus Māti varētu teikt: „Lai man notiek pēc Tava vārda!”

Sagatavoja Kevins Bērks (Kevin Burke), “Rachel’s Vineyard Ministries” izpilddirektors