5. oktobris – 13. diena

Par visiem tēviem, kas ir nobijušies no tā, ka viņi ir tēvi.

Lasījums
Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī.
Ps 68, 6

Pārdomas
Pirms daudziem gadiem man bija draugs, kurš man atzinās, ka viņš ir nobijies no tā, ka viņš ir tēvs. Tajā brīdī, kad viņš to atklāja, viņam ar sievu bija jau divi bērni. „Es nekad neesmu redzējis savu tēvu,” viņš paskaidroja, „un man galīgi nav priekšstata par to, kā tēvam būtu jārīkojas.”
Mēs turpinājām dalīties par to, kā arī kopā lūgties. Ar laiku viņš ieraudzīja, ka viņam ir tēva sirds saviem bērniem. Viņa lielākā problēma bija nevis mīlestības trūkums, bet gan neprasme izpaust šo mīlestību darbībā.
Kādu dienu mēs runājām par Svēto Rakstu pantu, kas izvēlēts šai dienai. Es teicu, ka viņš jau pazīst savu Tēvu – nevis savu bioloģisko tēvu, bet gan Debesu Tēvu, kas viņu pirms dažiem gadiem bija izglābis no iznīcīgas dzīves.
„Kā tavs Debesu Tēvs tevi vada?” es jautāju. Viņš pastāstīja par to, kādos veidos Dievs ir dāvājis viņam savu mīlestību un kādā veidā Kungs ir izmantojis apstākļus un Svētos Rakstus, lai palīdzētu viņam augt un nobriest.
„Ļoti labi, Kungs vēlas darīt caur tevi to pašu ar taviem bērniem. Esi pieejams Viņa mīlestībai un pieejams saviem bērniem! Tev tas izdosies!”
Cik lieliski ir zināt, ka Dievam ir īpašas rūpes par katru no mums, un Viņš nemitīgi izmanto Viņa uzticīgos ļaudis – Baznīcu – kā savas dievišķās mīlestības kanālus. Neviens no tiem nav bārenis, kas dzīvo Kungā. Viņa tēvišķās rūpes sākas līdz ar mūsu ieņemšanas brīdi, kā lasām Svētajos Rakstos: „Manus audus Tu saaudi manas mātes klēpī!” (Ps 139, 12), un šīs rūpes par mums turpinās visu mūsu dzīvi.

Lūgšana
Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu tik ļoti rūpējies par katru no mums. Vairo katru dienu mūsos apziņu, ka esi mūsu debesu Tēvs. Lai Tava mīlošā roka svētī arī ikvienu bērnu, kas tiek iznēsāts mātes klēpī. Dari, lai katrs no viņiem piedzimst un personiski iepazīst Tavu bezgalīgo mīlestību visā tās pilnībā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja Randolfs Slajs, ASV Nacionālās “Pro-Life” kustības reliģiskā padome