8. oktobris – 16. diena

Lūgsim par mātēm, kuras apmeklē krīzes grūtniecības centrus. Personīga attieksme, bezmaksas ultrasonogrāfija, nopietna praktiska palīdzība – lai tas viss notiktu ar nolūku atbrīvot viņas no tiem, kas gūst labumu, izlejot nevainīgas asinis.

Lasījums
Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu.
Mt 11, 28

Pārdomas
„Jums ir dvīņi. Tas maksās vēl 350 dolārus.” Viņa nerunā angliski. Bet beidzot sieviete saprot, ka viņai prasa iet dabūt vairāk naudas un tad atgriezties, lai veiktu abortu. Dzīvokļa īrei paredzēto naudu viņa tiem jau bija atdevusi. Bet viņi it kā nevēlējās sniegt viņai divi par viena cenu „pakalpojumu”. Klientei tika pateikts apģērbties un atgriezties ar vēl vienu naudas žūksni.
Laulātais pāris, kas lūdzās pie klīnikas, sievieti nomierināja. Tie aizveda viņu uz tuvējo Krīzes grūtniecības centru. Centra darbinieki ātri aptvēra, ka klientei ir tik kritiska un akūta situācija, ka ir vajadzīga tieša un ilgstoša vietējo kristiešu un draudžu palīdzība. Viņi sāka apzvanīt tos.
Tad klientei tika veikta ultrasonogrāfija. Tā parādīja, ka ir gaidāms tikai viens bērns, nevis divi. Šī pamestā, bezpalīdzīgā māte, imigrante, bija tikusi izmantota. Viņa būtu darījusi jebko, ko viņai teiktu. Vai kāds to zinātu? Kam tas rūpētu?
Dievs mūs aicina: „Pasargājiet vārgo un bēduli, no ļaundaru rokas tos izpestījiet!” (Ps 82, 4)
Kad jūs piedāvājat alternatīvu abortam, jūs ne tikai izglābjat nevainīgos bērnus, jūs vienlaikus atbrīvojat mātes no ļaundariem – tiem, kuri iedzīvojas, izlejot nevainīgas asinis. Lūdziet par tiem, kuri ik dienas glābj un atbrīvo tuvākajā Krīzes grūtniecības centrā!

Lūgšana
Tēvs, uzklausi mūsu lūgšanu! Izvelc izmisušās mātes no bezcerības uguns! Atbrīvo viņas no abortu industrijas tīkliem un vadi uz krīzes grūtniecības centriem! Atbrīvo viņas no ļaunā! Lieto mūs, lai mēs palīdzam viņām izvēlēties dzīvību un satvert Tavu gādīgo roku!

Sagatavoja mācītājs Džons Ensors, “Passion Life” ( ASV)