10. oktobris – 18. diena

Lūgsimies, lai tēvi un mātes gūst pāri plūstošu prieku būt par vecākiem.

Lasījums
Lūk, bērni ir Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildījis savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem.
(Ps 127, 3-5)

Pārdomas
Es spilgti atceros dienu, kad piedzima mans pirmais bērns. Kad viņa ienāca pasaulē, es noliecos pār visskaistāko mazuli, kādu jebkad biju redzējis.
Vēlāk, kad braucu mājās no slimnīcas, lai ieietu dušā un pārģērbtos, radio atskanēja dziesma „Vīrieši manas mazās meitiņas dzīvē” – balāde par to, kā jūtas tēvs, redzot meitu izaugam no bērna par sievieti. Es raudāju, zinot, ka gadi paies ļoti ātri – un tā arī bija.
Ik reizes, lasot citēto psalmu, mani kā tēvu savaldzina vārds „mantojums1”. Tas būtībā nozīmē „kaut ko tādu, kas ir nodots tālāk no iepriekšējam paaudzēm”.
Mazā meitene, kuras dzimšanā es noraudzījos un par kuru es raudāju, nav mana, lai to dāvātu Dievam kā mūsu auglības rezultātu, bet drīzāk tā ir Viņa bērns, kuru Dievs mums ir uzticējis. Tas pats attiecas arī uz visiem viņas brāļiem un māsām.
Man un manai sievai ir dāvāta liela bagātība – mūsu bērnu dārgās dzīvības, kuras Dievs ir devis, lai Viņa radītā dzīvība caur mums turpinātos mūžīgi.
Psalmu autoram bērni bija paša Likumdevēja – Dieva – svētība, kurš svētīja Izraēlu ar jaunu paaudzi, kurai bija jāturpina pildīt Derības ar Dievu apsolījums. Mums Jēzū Kristū jaunākā paaudze ir dāvana Baznīcai un tās ģimenēm.
Šajās dienās es lūkojos uz saviem mazbērniem un priecājos, ka mani bērni un viņu laulātie draugi nodos tiem Kristus Evaņģēlija diženumu, tā turpinot Dieva darbu pasaulē. Ak, kāda svētība, kāds mantojums!

Lūgšana
Debesu Tēvs, lūdzu, atturi mūs no domas, ka bērni ir vecāku īpašums, uz kuru viņiem ir tiesības! Palīdzi saprast, ka bērni ir mantojums, kuru Tu mums esi uzticējis! Dari mūs par uzticīgiem šīs dārgās dāvanas sargātājiem! Dari, lai ikviena nākamā paaudze tiktu audzināta saskaņā ar Taviem baušļiem! To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja Randolfs Slajs, ASV Nacionālās “Pro-Life” kustības reliģiskā padome