11. oktobris – 19. diena

Lūgsimies par dedzības atjaunošanos mūsos, lai mēs pašaizliedzīgā garā varētu palīdzēt nedzimušajiem bērniem un viņu ģimenēm.

Lasījums
Ja es sava kalpa vai savas kalpones tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja Viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu Viņam? Vai Viņš, kas mani mātes miesās radījis, nav darinājis arī viņus? Un vai Viņš nav mūs mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu?”
Īj 31, 13-15

Pārdomas
Zeme ir mūsu visu pamats, kad mēs stāvam Dieva priekšā.
Ījaba dzīves centrālais jautājums bija: „Ko Dievs no manis sagaida?” Tas raisa sajūsmu, īpaši runājot par pienākumu rūpēties par vājajiem un trūcīgajiem. Viņš zināja, ka visi cilvēki ir vienādi, kad ir runa par mūsu kā radību stāvokli Dieva priekšā. Šīs galvenās patiesības dēļ mums ir jārūpējas citam par citu.
Ījabs arī zināja, ka viņš nebija pelnījis nevienu no tiem labumiem, kurus Dievs viņam bija devis. Visas svētības nāca no Dieva labvēlīgās sirds. Kā šo zināšanu papildinājums bija tas, ka Ījabs instinktīvi saistīja savu pienākumu būt dāsnam pret citiem ar Dieva labvēlību pret viņu. Tāpat kā Jēzus līdzībā par nekrietno kalpu (Mt 18, 23- 35), Ījabs zināja, ka liegt citiem to, ko baudām paši, ir smags grēks. Patiesībā viņš piesauc sev nopietnu apsūdzību un pat sodu, ja viņš nedalītos ar citiem tajā, kas viņam ir pārpilnībā. (Īj 32, 16 – 23)
Sakāmvārdu grāmatā 3. nodaļā 27. pantā ir teikts: „Neliedzies dot tam, kam kāda vajadzība, ja vien tava roka to jaudā.” Dažas lietas ir tik acīm redzamas, ka mums pat nevajag par tām lūgt. Mums tikai jālūdz no Dieva piedošanu un spēju paveikt to, kas ir tik acīmredzami nepieciešams.

Lūgšana
Dievs, piedod mums, kad mēs mēģinām attaisnoties par palīdzības nesniegšanu tuvākajam, kuram tā ir vajadzīga! Atturi mūs no citu mazvērtēšanas viņu dzīves apstākļu dēļ un palīdzi viņus uzlūkot patiesībā – kā cilvēkus, kurus, tāpat kā mūs, mātes klēpī ir veidojusi Tava roka! Amen.

Sagatavoja mācītājs Robs Šenks “Faith in Action“ (“Ticība darbībā”) prezidents