12. oktobris – 20. diena

Kaut mēs spētu izprast abortu ietekmi uz nākamajām paaudzēm!

Lasījums
Un Īzāks savas sievas dēļ stipri pielūdza Dievu, jo tā bija neauglīga, un Dievs ļāvās pielūgties, un viņa sieva Rebeka kļuva grūta.  Un divi bērni rozījās viņas miesās, un viņa sacīja: „Vai tam tā būt? Kāpēc gan man tā notiek?”  Un Kungs viņai atbildēja: „Divas tautas ir tavā klēpī, un divas ciltis izraisīsies no tavām miesām. Un cilts sacentīsies ar cilti varas dēļ, un vecākais kalpos jaunākajam.
Rad 25, 21-23

Pārdomas
Kāda atbilde uz lūgšanu! Kurš uzdrošināsies teikt, ka nedzimušie bērni nav cilvēki ar izteiktām personības iezīmēm un raksturu jau no ieņemšanas brīža?
Šajā Rakstu vietā izcelts dvīņu, kurus Rebeka ieņēma pateicoties Īzāka lūgšanai par savu sievu, dzīvīgums un unikalitāte.
Kad Kungs pavēstīja Rebekai, ka vecākais dēls kalpos jaunākajam, Viņš jau zināja par Jēkaba un Ēsava trauksmaino un konfliktu pilno dzīvi.
Dievs mūs pazīst un zina par mums visu, ieskaitot mūsu personību un noslieces, vēl pirms esam piedzimuši. Patiesībā Viņš mūs pazīst kopš brīža, kad tiekam ieņemti mātes klēpī.
Tā ir milzīga traģēdija, ka abortu veicēji iznīcina tik daudzu Radītāja iecerētu un dāvātu bērnu dzīvības pirms viņi ierauga dienas gaismu. Šiem bērniem jau piemīt noteiktas un unikālas personības un viņu nākotne un liktenis, iespējams, ir paredzēts izcilībai. Kaut mūsu lūgšanas par to, lai šausmīgais abortu posts mūsu zemē izzustu, būtu tik pat dedzīgas kā Īzaka lūgšanas par Rebeku.

Lūgšana
Dievs, Tu mūs veidoji mātes miesās un katram paredzēji vienreizēju un īpašu dzīvi un sūtību– mēs pateicamies Tev par to! Dari, ka mēs lūgtos un darbotos abortu izbeigšanas jomā sevišķi šo 40 dienu laikā, lai neviens nedzimušais bērns, ko esi veidojis, netiktu iznīcināts ar nodomu veiktā abortā un varētu piepildīt Tavu dievišķo plānu savai dzīvei. To mēs lūdzam Tava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, vārdā. Āmen.

Sagatavoja mācītājs Bens Љeldons, „Presbyterians for Life” presidents emeritus