16. oktobris – 24. diena

Lūgsim, lai Dievs turpina svētīt mūsu pūliņus šīs kampaņas laikā, kuras rezultātu esam uzticējuši Viņam.

Lasījums
Tie taču ir Tavi kalpi un Tava tauta, kuru Tu esi atbrīvojis ar Savu lielo spēku un Savu stipro roku! Ak, Kungs, lai jel Tava auss kļūst uzmanīga uz Tava kalpa lūgšanu, kam ir prieks bīties Tava Vārda…”
Neh 1, 10-11a

Pārdomas
Nehemija atklāj brīnišķīgu plānu brīvprātīgajiem, kuri kalpo Dievam, īpaši tiem, kas nav palikuši vienaldzīgi, redzot postu, ko mūsu tautai ir nodarījuši aborti.
Nehemija, redzot Jeruzalemes pilsētas mūru stāvokli, bēdājās par Dieva goda aizskaršanu, jo mūri bija sagrauti un apkārtējām tautām tā bija kā zīme Jeruzalemes Dieva vājumam. Bez mūriem pilsētai un tās iedzīvotājiem nebija drošības.
Mēs atrodam Nehemija stāstā to, ka katras viņa rīcības pamatā bija lūgšana; atrodam to, kā viņš iedvesmoja citus pievērsties kopīgajai lietai; kā viņš organizēja cilvēkus, lai lieta virzītos uz priekšu; kā viņš tiešā veidā saskārās ar pretestību un kā vērsās pie Dieva, kad bija zaudējis drosmi; un visbeidzot – kā līksmoja par paveikto un atdeva Dievam visu godu.
Kad mēs kalpojam Dievam apsmieklu pilnajā pasaulē, mums tāpat kā Nehemijam, jāatzīst, ka Dievam pieder augstākā vara.
Arī mums jāatceras, ka mēs patiesībā ,,cīnāmies” par mūsu pašu ģimenēm.
Arī mums ir nepieciešama atzīšanās un grēku nožēlas attieksme svētā Dieva priekšā. Mums ir jālūdz no Dieva stiprinājums, lai varam atspēkot melus un lai nenovirzītos no mūsu misijas.
Tāpat kā Nehemija, mēs novērsīsim uzmanību no ienaidnieka, ja centīsimies aizsargāt Dieva tautas labklājību. Arī mums ir jāstāv stingri un jameklē Dieva palīdzība, lai izturētu līdz darbs būs izdarīts. Arī mēs būsim uzvarētāji.

Lūgšana
Tev, Kungs, pieder varenība, spēks un godība un uzvara un valdīšana: jo viss, kas ir debesīs un virs zemes, pieder Tev. Mēs lūdzam, turpini mūs vadīt atlikušajā 40 dienu kampaņas laikā, lai mēs būtu neatlaidīgi un nesatricināmi, pilnīgi nodevušies Tavam darbam, zinādami, ka mūsu pūles nebūs veltīgas. Mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja Karmena Peita (Carmen Pate) no „Alliance Ministries”