18. oktobris – 26. diena

Lūgsimies, lai tie, kuri ir aizmirsuši savu dzīves mērķi, to spētu atrast Dievā un lai viņiem būtu drosme izvēlēties dzīvību.

Lasījums
Viņi visi gaida uz Tevi, lai Tu viņiem barību dod savā laikā. Kad Tu to viņiem dod, tad viņi to sakrāj; kad Tu atver Savu roku, tad viņi top paēdināti ar visu labu. Bet, kad Tu apslēp Savu vaigu, tad viņi krīt bailēs; kad Tu viņiem atņem dvašu, tad viņi mirst un atgriežas pīšļos. Kad Tu sūti Savu Garu, tad viņi top dzīvi radījumi, tā Tu atjauno zemes seju.
Ps 104, 27-30

Pārdomas
„Es esmu kā spalva, kura turas gaisā, pateicoties Dieva elpai.”
Kā norāda iepriekšminētais citāts, mūs uztur Dieva spēks un Viņa nodoms. Mūsu eksistence virs zemes, sākot ar mūsu pirmo ieelpu līdz pēdējai, kad mēs savu ķermeni pametam, lai atgrieztos mājās, ir mūsu Tēva izvēle un tā īstenojas, tikai pateicoties viņa gribai.
Viņš, kurš radīja Visumu, radīja to, ko sauc par „mani”. Man nav dvēseles, es pats esmu dvēsele un arī miesa.

Lūgšana
Mīļais Tēvs, atgādini mums šodien, ka nav citas patiesības kā vienīgi Tu. Neļauj mums krist par upuri ļaunā gara meliem, ka mēs varam izvēlēties arī nāvi. Tieši tagad atgādini un liec mums saprast, ka Tu, kas esi radījis visu dzīvību, arī valdi pār visu dzīvību. Dari, ka mēs vienmēr izvēlētos dzīvību. Mīļais Tēvs, ļauj mums šodien Tavu balsi dzirdēt spēcīgāk nekā vakar. Apgaismo mūsu un visu pārējo, kuri piedalās šajā „40 Dienu Dzīvībai” kampaņā, mājupceļu uz debesu Tēviju. Tēvs mēs esam ceļā pie Tevis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja Vera Feita Lorda (Vera Faith Lord), „Alpha/Omega Life Ministry” direktore