20. oktobris – 28. diena

Lūgsimies par abortu veicēju un visu abortu aizstāvju atgriešanos.

Lasījums
Mazgājieties, šķīstaities, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni!
Is 1, 16 – 17

Pārdomas
ADievs ir taisnīgs.
Džefersona memoriāla (Vašingtonas apgabalā) iekšpusē ir uzrakstīti Tomasa Džefersona nemirstīgie vārdi: „Es trīcu bailēs par savu dzimteni, kad pārdomāju to, ka Dievs ir taisnīgs.”
Ja deists Džefersons savas būtnes dziļumos apzinājās, ka Dievs ir taisnīgs, cik daudz vairāk šī dziļā patiesība ir jāpārdomā mums, kristiešiem? Dieva taisnība, tāpat kā viņa svētums un šķīstums mūs iedrošina meklēt taisnību visiem cilvēkiem.
Modernās sabiedrības ļaunie darbi un nepareizā, egoistiskā attieksme ir novedusi pie abortu un eitanāzijas brīvas pieņemšanas. Bet, kā ir teicis tas pats Džefersons: „Viņa taisnība nesnaudīs mūžīgi”.
Dievs mūs šodien aicina meklēt taisnību, uzmundrināt apspiestos, aizstāvēt mūsdienu sabiedrības atraitnes un bāreņus. Tas ir cēls aicinājums, kuru bez vilcināšanās un atrunām jāņem vērā katram patiesam ticīgajam, katram vīrietim un sievietei, kad bīstas Dieva.
Sekot taisnības un patiesības Dievam nozīmē skaidri un nepārprotami iestāties par ikviena cilvēka, īpaši nedzimušo, invalīdu un neārstējami slimo tiesībām uz dzīvību.
Caur pravieti Isaju pasludinātais Dieva Vārds šodien, 21. gadsimta pasaulē ir tikpat aktuāls kā viņa dzīves laikā 8. gadsimtā pirms Kristus. Lai Dieva žēlastība palīdz mums aizstāvēt gan nedzimušo, gan jau dzimušo cilvēku tiesības uz dzīvību!

Lūgšana
Ak, Kungs, mūsu debesu Tēvs, dod mums drosmi un gudrību, kad mēs lūkojam izskaust ļaunumu no mūsu sabiedrības. Palīdzi mums saprast, ka vienīgi Tavs Gars spēj mainīt sirdis un prātus tā, lai visi cilvēki varētu baudīt dzīves pilnību, ko Tu viņiem esi paredzējis. Šo lūgšanu es lūdzu Jēzus Kristus, mana Kunga un Pestītāja vārdā. Amen.

Sagatavoja Mācītājs Bens Šeldons, „Presbyterians Pro-life” bijušais prezidents (ASV)