22. oktobris– 30. diena

Lai tie, kuri domā veikt abortu, spētu saprast, ka viņu bērns jau eksistē un jau ir patiesa persona.

Lasījums
Pūtiet Ciānā ragu, gavēni svētiet, sasauciet sapulci! Pulciniet ļaudis svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdaiņus, lai līgavainis iznāk no savas istabas
un līgava no sava kāzu pajuma! No lieveņa līdz pat altārim lai priesteri raud, kas kalpo Kungam, lai saka: „Taupi, Kungs, savu tautu”
Joēla 2; 15–17Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara; un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis! Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās.
Lk 1, 41- 44

Pārdomas
Jēzus ne tikai mīl nedzimušos bērnus– Viņš pats reiz tāds bija!
Padomā par to kādu brīdi!
Mēs bieži dzirdam runājam par grūtnieci, ka viņa „gaida bērnu”.
Ja, piemēram, kāds gaida sūtījumu, tas vēl nav pienācis. Tomēr, kā atspoguļots šīs dienas lasījumā, šis gadījums neattiecas uz māti. Viņas dāvana jau ir klāt. Grūtnieces, jau esošās mātes bērns nav „ceļā”, tas jau māmiņai ir, ar visām viņam (vai viņai) piemītošajām cilvēka tiesībām, sākot ar tiesībām uz dzīvību.

Lūgšana
Jēzu, atver manas acis uz Tavu klātbūtni ikviena bērna dzīvībā. Atdari manu sirdi priekam par ikviena bērna dzimšanu, kas atmodina manī Tavas piedzimšanas Bētlēmē prieku. Tā kā arī Tu reiz biji Marijas miesās, tad sūti tagad savu aizsardzību ikvienam bērnam mātes miesās un piešķir mātēm spēku un prieku, kas rodas no dzīvības dāvanas pieņemšanas. Mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja pr. Frenks Pavone, „Priests for Life” nacionālais direktors (ASV)