23. oktobris– 31. diena

Lūgsimies par ārstiem, lai viņu zināšanas par cilvēka ķermeni izvērstos sajūsmā un apbrīna par Dievu, kurš to ir radījis.

Lasījums
Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.”
Ps 139, 16

Pārdomas
Cilvēki – Dieva gobelēni.
139. psalms atklāj Dieva lielumu un citādību. Tajā izceltas Viņa dievišķās īpašības: Dievs ir visu zinošs (2-4), visuresošs (7-12), mīlošs un gādīgs (17-18), taisnīgs (19-20), patiesīgs (23-24), un visvarens.
Taču, kad bija jāapraksta šo pēdējo Dieva īpašību, kādu piemēru izvēlējās psalmists– to, kā Dievs radīja kalnus, jūras vai tālas galaktikas? Nē, viņš neizmantoja nevienu no šiem piemēriem. Lai izteiktu Dieva nepārspējamā radošā spēka brīnumu, autors apraksta cilvēka veidošanos dzemdē (14-16).
Ebreju vārds „raqam”, kas tiek izmantots, lai aprakstītu Dieva veikto cilvēka veidošanās procesu dzemdē, ir tas pats termins, kas tiek izmantots runājot par rokdarbu vai izšuvumu veikšanu. Citiem vārdiem sakot, mēs esam kā gobelēns, kas atklāj Dieva māksliniecisko meistarību. Un, tāpat kā mākslinieks, kurš pazīst savu mākslas darbu līdz sīkākajai detaļai, tā arī Dievs pazīst mūsu visdziļāko būtību.
Šī realitāte izraisa rakstniekā apbrīnu un bijību. Viņš apliecina: „Es esmu baiļpilni un brīnišķīgi radīts.”
Tas, kas ir patiess psalma autoram, ir patiess katram cilvēkam.
Ikviens ir Dieva veidots un Viņa pazīts, un tādēļ mēs varam sludināt katra cilvēka vārdā: „Es esmu baiļpilni un brīnišķīgi radīts.”

Lūgšana
Žēlsirdīgais Dievs, palīdzi novērtēt Tavas radības brīnumu un skaistumu. Palīdzi mums pasludināt ikviena mūsu līdzcilvēka vārdā: „Cik brīnumaini esmu radīts!” Lai atziņa, ka Tu mūs zini vislabāk, nosaka mūsu dzīvi un darbību. Amen.

Sagatavoja mācītājs J. Kirk van der Swaagh no „Conservative Congregational Christian Conference”