24. oktobris– 32. diena

Tā kā mēs lūdzamies par abortu izbeigšanos, lūgsimies arī par grūtniecības krīzes centru skaita pieaugumu visā pasaulē.

Lasījums
Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli; un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa.
Atkl 12, 4b – 5

Pārdomas
Jums nav nepieciešams būt teoloģijas pētniekam, lai saprastu Atklāsmes grāmatas 12. nodaļas galveno domu.
Tuvojas kaut kas LIELS. Tam ir kas kopīgs ar Kristus piedzimšanu un Dieva bērniem.
Tas ietver karu debesīs starp spēkiem un varām, kas atrodas ārpus mūsu uztveres. Bet cīņas tiek izcīnītas šeit virs zemes. Lietas būtība koncentrējas ap Betlēmes mazulīti un Kalvārijas krustu. Tas turpina risināties cauri gadsimtiem caur mums, Dieva bērniem, kuri paļaujas uz Kristu un ņem savu krustu un seko Viņam.
Mēs piedalāmies mīlestības karā pret visu, kas iznīcina miesu un dvēseli. Tā intensitāte palielinās un samazinās, bet, līdzīgi kā ar dzemdību sāpēm, tās aug un kulminē jaunā dzīvībā.
Tiesiskā abortu atļaušana ASV pirms gandrīz 40 gadiem, aktivizēja masveida lūgšanas (to varētu saukt arī par apraudāšanu). Daudzi tad tika aicināti veidot grūtniecības palīdzības centrus un māmiņu mājas. Šodien ir vairāk nekā 3000 šādas kalpošanas, kas neeksistēja pirms 40 gadiem. Tas atspoguļo Dieva darbu mūsu laikā: Viņš aicina kristiešus veltīt savu laiku un līdzekļus, lai pārtrauktu abortus.
Lūgsim, lai šī kustība izplatās visā pasaulē. Lūgsim, lai aizvien vairāk kristiešu dibinātu un atbalstītu grūtniecības krīzes centrus, kalpotu tajos.

Lūgšana
Ak, Kungs, no paaudzes uz paaudzi Tu esi aicinājis savus ļaudis būt par dzīvības smaržu nāves kultūras sirdī. Tagad ir mūsu kārta. Sagatavo mani. Sūti mani. Lieto mani. Es dedzīgi ilgojos izdarīt savu darba daļu. Pamudini savus ļaudis visur ķerties pie šī lielā darba. Jēzus Kristus Vārdā. Amen.

Sagatavoja mācītājs Džons Ensors, „Passion Life” ( ASV)