25. oktobris– 33. diena

Lai mēs tiekam pārņemti ar patiesību, ka Dievs velta personīgu un individuālu uzmanību mums katram un ikviena cilvēka dzīvībai.

Lasījums
Kad raugos Tavās debesīs, Tavu roku darbā,
mēnesī un zvaigznēs, ko esi radījis, –
kas ir cilvēks, ka Tu atceries to,
un cilvēkbērns, ka Tu to glabā?
Tu to noliec tik drusku
zem dieviem,
ar godu un slavu  Tu to kronē,
liec tam valdīt pār tavu radību, visu Tu noliec tam zem kājām –
avis un vēršus, cik vien to ir,
un visus lauka zvērus,
putnus debesīs un zivis jūrā,
kas izlodā jūru takas.
Ps 8, 4 – 9)

Pārdomas
Cik bieži mēs ignorējam aicinājumu apstāties un ieklausīties, tā vietā ļaujoties kārdinājumam paspēt tik daudzos „steidzamos” darbus? Vai šī tendence nav tā, kas, vismaz daļēji, liedz mums atzīt to, ka  Dievam rūpes par savu svēto radību ir vissvarīgākās?
Psalma autors runā par Dieva roku darbu- debesīm, kuras Dievs ir radījis un tad norāda uz Dieva meistardarbu – cilvēka dzīvību. Viņš paziņo, ka Dievs domā par mums. Dievs patur savu meistardarbu sirdī.
Dievu, apbrīnojamo debesu Radītāju, no šīm domām par cilvēku nevar novērst pasaulē veicamie darbi.  Viņa uzmanību nespēj piesaistīt „kaut kas svarīgāks”, kā tas bieži gadās mums. Dievs pievērš uzmanību savam meistardarbam– cilvēkam, kuru nevar nokopēt vai aizvietot, kurš savā skaistumā pārspēj visu radīto. Nav vārdu, kas pilnībā izteiktu Dieva mīlošo attieksmi, līdzjūtību pret cilvēku, Viņa vēlmi būt kopībā ar cilvēku.
Varbūt to vislabāk sapratīsim, pārdomājot mātes, kas pirmo reizi uzlūko savu jaundzimušo bērnu, jūtas un domas.
Dievs rūpējas par dzīvību. Mums kā Viņa sekotajiem ir jāapcer dzīvības brīnums, kuru Viņš ir radījis un kuru mūs ir aicinājis mīlēt un aizsargāt.

Lūgšana
Kungs, Tu esi visu lietu Radītājs. Vadi manas domas, lai es radību uzlūkotu visā tās majestātiskumā, svētumā un skaistumā! Māci manu sirdi īpašu vērību pievērst Tavai dārgajai radībai, cilvēka dzīvībai.
Palīdzi man aptvert, cik dārga dzīvība ir Tavai paša sirdij. Māci man mīlēt, novērtēt  un aizstāvēt ikviena cilvēka dzīvību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja tēvs Terijs Genzemers ( Fr. Terry Gensemer), „Charismatic Episcopal Church for life” nacionālais direktors