26. oktobris– 34. diena

Lai mēs nonāktu pie atziņas, ka dievišķā dzīvība attiecībās rada cilvēka dzīvību.

Lasījums
Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas iesākumā bija pie Dieva. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts.
Jņ 1, 1- 3

Pārdomas
„Iesākumā” bija Dievs. Vienmēr, pirms visiem laikiem, tur bija Dievs. Tieši šis Dievs- Bībeles Dievs, svētā Jāņa evaņģēlija Dievs- atšķiras no visiem citiem dieviem. Šis Dievs ir dzīvs un pilns dzīvības. Šis Dievs nav nāves, vientulības un izolācijas attēls.
Šis Dievs ir dzīvības, attiecību, un vienotības attēls. Jo šajā Dievā, šajā vienā Dievā, ir trīs dievišķās personas, kuras dzīvo, mīl, un darbojas- kopā. Tas ir godības pilnais Trīsvienības noslēpums. Trīsvienība nozīmē dievišķu dzīvību. Trīsvienība nozīmē trīs dzīvas personas- Tēvu, Dēlu un Svēto Garu- kuras atrodas attiecībās. Trīsvienība nozīmē savstarpēju mīlestību un kalpošanu starp šīm trim personām.
Vārds bija vienmēr ar Dievu Tēvu. Šis Vārds bija, ir, un būs Trīsvienības otrā persona. Vārds ir arī Dieva Dēls, kas atklājās kā Jēzus Kristus. Dievs Tēvs un Dievs Dēls dzīvo, mīl, un darbojas viens otram. Vienotībā Viņi rada „visas lietas” kopā: Tēvs rada visu, ieskaitot katra cilvēka dzīvību, caur Dēlu.
Tātad Tēvs, caur Dēlu, rada visu cilvēku dzīvības. Mazuli, kas „peld” mātes miesās, zīdaini, kas smaida tēva rokās, bērnu, kas sāpēs raud slimnīcas gultā, enerģisku tīni, kas skraida apkārt, vecu vīru, kas tver savu pēdējo ieelpu- viņus visus radīja Tēvs caur Dēlu. Bez izņēmumiem. Dievišķa dzīvība rada cilvēka dzīvību.

Lūgšana
Ak, Dievs, kaut mēs nekad nevilcinātos Tevi saukt par Tēvu. Un, kad mēs saucam Tevi par Tēvu, lai Tavs Gars mums atgādina, ka mēs un visi citi cilvēki no dzīves sākuma līdz pēdējai dienai, esam Tavi bērni. Mēs slavējam Tevi, Tēvs, ka Tu sūtīji savu Dēlu Jēzu Kristu, lai atklātu pasaulei, ka visi cilvēki ir Viņa brāļi un māsas, ka mēs visi esam Tavi bērni. Mēs lūdzam caur Jēzu Kristu. Amen.

Sagatavoja mācītājs Pols Stelsvorts (Paul Stallsworth) no „Lifewatch” (Apvienotā Metodistu Baznīca)