27. oktobris– 35. diena

Lūgsimies par sievietēm, kuras pēc aborta nespēj pašas sev piedot izdarīto. Lai viņas saprot, ka tiem, kas ir Jēzū Kristū, nav nosodījuma.

Lasījums
Svētīgi tie, kam noziegumi piedoti un grēki apklāti. Svētīgs tas vīrs, kuram Kungs grēku nepieskaita.
Rom 4, 7- 8

Pārdomas
Iepriekš minētajā Rakstu vietā apustulis Pāvils, runājot par attaisnošanu ticībā, atsaucas uz Dāvida vārdiem 32. psalmā (Ps 32, 1-2).
Neskatoties uz Dāvida grēka – laulības pārkāpšanas ar Batsebu un viņas vīra slepkavības – smagumu un pilnīgu personīgo nopelnu trūkumu, Dāvids savā salauztībā saprata Dieva taisnīgumu.
Dāvida atbilde nebija vaimanas par saviem grēkiem, bet gan Dieva slavēšana par viņa brīvību no grēka vainas un par iespēju Dieva spēkā dzīvot savu dzīvi citādi.
Pēc tam, kad jūsu attiecības ar Dievu ir atjaunotas, jūsu vaina ir „izpildījusi savu uzdevumu” un tai vairs nav vietas jūsu dzīvē. Tā ir patiesība, neatkarīgi no katra konkrētā grēka, ieskaitot aborta grēku.
Kā sieviete, kas izdarījusi abortu, es arī cīnījos ar šo jautājumu, kamēr es sapratu, ka sevis nosodīšana un nicināšana, pēc tam kad Dieva piedošana jau ir saņemta, ir apvainojums Dievam.
Tas bija tā, it kā es novērtētu Kristus nāvi pie krusta kā nepietiekamu, lai segtu manu grēku. Es liedzu iespēju Dievam pagodināt Viņa svēto vārdu, mani dziedināt un atjaunot.
Turpinot sevi nosodīt, es ļāvu uzvarēt ienaidniekam, kurš, zaudējis cīņu par manu dvēseli, bija nolēmis iznīcināt manu liecību, iedvešot manī vainas apziņu.
Es labāk priecājos, nepārtraukti dziedot par Dieva žēlastību, nekā atļauju ienaidniekam iespraukties savā dzīvē un iznīcināt Dieva darbu. Neizšķiediet Dieva žēlsirdību! Pieņemiet Viņa piedošanu un piedodiet paši sev – lai tā ir liecība Viņa apbrīnojamai žēlastībai.

Lūgšana
Žēlsirdīgais debesu Tēvs, paldies par Tavu apbrīnojamo žēlastību, kas izglāba tādu nelieti kā mani!1
Es ceļos pret savas dvēseles ienaidnieku, kurš labprāt vēlētos, lai es būtu nospiesta un noskumusi. Kungs, pasargā savus bērnus, lai tie nekļūst par melu tēva apsūdzību upuriem. Pārvērt mūsu skumjas līksmībā, lai mēs Tevi varētu slavēt, kad liecinām par Tavu dziedināšanu un mūsu dzīves atjaunošanu. Jo visi esam izglābti, pateicoties Tavai žēlastībai. Amen.

Karmena Peita (Carmen Pate), „Alliance ministries” (ASV)