28. oktobris– 36. diena

Mēs lūdzam atvērtību uz bērniem

Lasījums
Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.”
Rad 1, 27-28

Pārdomas
Dieva nodoms ir, ka cilvēki vairotos un piepildītu zemi. Vieni no visnekrietnākajiem meliem ar ko sociologi saindējuši sabiedrību ir tādi, ka zeme kļūst pārapdzīvota.
Kādam gan sadistam būtu jābūt tādam dievam, kurš radītu zemi un cilvēkus uz tās tikai tādēļ, lai viņi atražotu sevi nebūtībai?
Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kurš ir mūsu dievišķais Radītājs, ir pavēlējis mums vairoties un piepildīt zemi un ne būt ne ļaujot iedzīvotāju skaitam kļūt nekontrolētam, Viņš ir devis cilvēkiem pārvaldības tiesības pār zemākajiem radījumiem.
„Dzimstības kontroles” kustība, kas aizsākās ar Mārgaritas Sangeres darbošanos pagājušā gadsimta sākumā, daudzās pasaules malās ir novedusi pie dzimstības līmeņa, kas ir dramatiski zemāks par normālu iedzīvotāju skaita ataudzes koeficientu.
Dieva Vārds mums apstiprina, ka bērni ir svētība un atalgojums par uzticības pilnu paļāvību un kalpošanu Dievam un ka tie ir vecāku kronis vecumdienās.
Mūsu kultūrā dziļi iesakņojušās kontraceptīvās mentalitātes izplatība neapšaubāmi veicina abortu pieņemšanu. Dieva pavēle vairoties un piepildīt zemi nekad nav tikusi atcelta. Lai Viņš mums palīdz pieņemt šo dāvanu, kas ir bērni, un pateikties par katru mazuli, kas ienāk pasaulē.

Lūgšana
Žēlsirdības un žēlastības Tēvs, mēs pateicamies, ka esi dāvājis mums bērnus. Dari, ka katra mūsu būtības šūna līksmotu ikreiz, kad pasaulē ienāk jauns mazulis – mūsu pašu vai kāda cita. Palīdzi mums uzņemt viņus tāpat kā mēs uzņemtu Tevi, jo kad vien tiek ieņemts bērns, tas ir arī sākums jaunai dzīvībai, kas nesīs Tavu tēlu, un balsij, kas teiks Tavu godu un pielūgs Tevi. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Sagatavoja mācītājs Bens Šeldons, „Presbyterians for Life” presidents emeritus