29. oktobris– 37. diena

Lūgsimies, lai mēs ikviens šodien saliktu sevi par dzīvu upuri Dievam, upurējot visu, kas ir mūsos par tiem, kas ik dienas tiek upurēti uz ērtību un izdevīguma altāra.

Lasījums
Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums!
Rom 12, 1

Pārdomas
Tā kā viss ir lielākam Dieva godam, tad arī mums ir jāvelta sevi šim mērķim. Tas, protams, ir krasā pretrunā ar to cilvēku rīcību, kas, ienaidnieka ietekmēti, drīzāk upurē savus mazuļus uz ērtību altāra nekā vēlas veltīt visu, ieskaitot savu nedzimušo bērnu, Kungam Viņa mērķiem.
Jaunai sievietei karjera, izglītības iegūšana vai pat draugs neapzināti var kļūt par elku. Viņasprāt, aborts ir ērts veids, kā „atbrīvoties” no šķēršļa, kas traucē „pielūgsmei”. Bet Kristus pestījošā upura un mūsu dzīvē piedzīvoto žēlastību dēļ vienīgi Dievam mums jāveltī pielūgsme un slavēšana.
Tāpēc savas miesas nodošana par dzīvu upuri ir garīgs un racionāls dievkalpojums. Mēs tikām radīti, lai pielūgtu Dievu, un tikai vienīgi Viņu. Ienaidnieks, kurš grib, lai pielūdz viņu, izkropļo Dieva patiesību par pielūgsmi, upurēšanu, elkiem un bērniem.
Tā kā esat veltījuši sevi, lai glābtu tos, kuriem draud pazušana – jaunas sievietes, kā arī viņu bērnus –, jūs pielūdzat Dievu vārda vispatiesākajā nozīmē. Lai jūsu lūgšanas piemērs mudina uz abortu noskaņotas sievietes novērsties no viņu elkiem, lai pielūgtu vienīgo, patieso Dievu, tādējādi pasargājot bērnus no ērtību altāra un pašas sievietes no nožēlas piepildītas dzīves.

Lūgšana
Visvarenais Dievs, vienīgi Tu esi slavas un pielūgsmes cienīgs. Pieņēmis Tava Dēla upuri savā labā, es savukārt dāvāju savu miesu par dzīvu upuri Tev! Paldies, ka Kristus izlieto Asiņu dēļ uzskati mani par svētu un pieņemamu upuri! Lūdzu, lieto mani kā savu trauku, lai izglābtu tos, kuriem draud bojāeja! Caur Kristu, kurš ir mūsu svētlaime. Amen.

Sagatavoja Karmena Peita (Carmen Pate), „Alliance ministries” ( ASV)