31. oktobris– 39. diena

Lūgsimies, lai brīvprātīgie, kas darbojas dzīvības aizstāvības jomā, noguruma un drosmes zuduma vietā iemanto prieku par brīnumiem, kurus līdz šim ir piedzīvojuši, kā arī dedzīgākas kalpošanas žēlastību, Dievam mūs vedot pretī uzvarai.

Lasījums
Par to jūs priecāsieties, ja arī tagad, ja tas vajadzīgs, nedaudz skumstat dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas daudz vērtīgāka par ugunī pārbaudītu zeltu, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad parādīsies Jēzus Kristus.
1 Pēt 1, 6– 7

Pārdomas
Mums ir iemesls uzgavilēt, kad mēs aizdomājamies par daudzajiem mazuļiem, kuru dzīvības ir izglābtas „40 dienas dzīvībai” akcijas laikā. Pievienojiet šīm dzīvībām sievietes un vīriešus, kas tika atturēti no iznīcinoša lēmuma pieņemšanas un kuriem tagad ir iespēja veidot savu un bērnu dzīvi tā, ka tā apliecina dzīvību un ir veltīta Dieva godam. Vienalga – tieši vai netieši, bet ar savu upurgatavo kalpojumu jūs esat pagodinājuši Dievu.
Iespējams, šo 40 dienu laikā esat bijuši dažādu pārbaudījumu sarūgtināti. Ienaidnieka uzbrukumi nāk dažādos veidos: sarežģījumi attiecībās, materiālās grūtības, veselības traucējumi. Varbūt jūs esat fiziski un garīgi iztukšoti un skaitāt dienas savā kalendārā, ar nepacietību gaidot četrdesmito dienu.
Apdomājiet šos šķēršļus, cenšoties izprast Dieva plānu attiecībā uz jums.
Apustulis Pāvils redzēja kopainu, kad viņš vēstulē romiešiem teica: „Un es esmu pārliecināts, ka tagadējā laika ciešanas nav salīdzināšanas cienīgas ar nākotnes godību, kas parādīsies mūsos.” (Rom 8, 18)
Tā ir mūsu cerība un uzvara. Līksmosim par to, ka mums ir iespēja dāvāt šo cerību arī citiem, kurus mēs sastopam.

Lūgšana
Dārgais debesu Tēvs, mēs Tev dziedam jaunu dziesmu, jo Tu esi darījis brīnumainas lietas. Lūdzu, piedod, ka mēs reizēm apstākļu spiesti padodamies. Paldies, ka Tu dod spēku pakritušajiem, stiprini vājos un ka mēs rodam Tevī atpūtu. Dārgais Kungs, stiprini mūs no jauna savam darbam, Tev īstenojot savu plānu mūsu dzīvēs un caur mums. Lai Tu, Kungs, tiec pagodināts caur mūsu uzvaru Kristū, kura vārdā mēs lūdzam. Amen.

Sagatavoja Frenks Pavone, „Priests for Life” nacionālais direktors (ASV)