Garīgas adopcijas solījuma teksts

Ja kas pieņem tādu bērnu Manā vārdā, Mani pieņem (Mt 18,5)

SVINĪGIE SOLĪJUMI apņemoties IEŅEMTĀ BĒRNA GARĪGO ADOPCIJU

Dienā……………………………………………………..…………………………………………………svētkos
……………………………………………………………………………………………………..………baznīcā
Svētsolītājs(a)……………………………………………………………………………………………..……….
Dzīvoju…………………………………………………………………………. e-pasts ………….………………..
Iela, mājas nr. pilsēta, pasta indekss

Draudze…………………………………………………………………………………

Nometušies ceļos, turot rokā aizdegtas sveces. CELEBRANS lasa pēc kārtas solījumu fragmentus, visi skaļi atkārto:

Vissvētākā Jaunava, Dieva Māte Marija, visi eņģeļi un svētie,
es, …………………………………, vēloties aizsargāt nedzimušos,
stingri apņemos un solu,
ka no šīs dienas (nosauc datumu)
garīgi adoptēju vienu bērnu,
kura vārds ir zināms tikai Dievam,
lai katru dienu deviņu mēnešu garumā
lūgtos par viņa dzīvības saglabāšanu,
kā arī par to,
lai viņam pēc piedzimšanas būtu cilvēka cienīga dzīve.
Es apņemos lūgties vienu Rožukroņa noslēpumu,
pildīt savas papildu brīvprātīgās apņemšanās,
lūgties Ikdienas lūgšanu nedzimušā bērna nodomā,
kuru šodien pirmo reizi izsacīšu:

Kungs Jēzu, ar Tavas Mātes Marijas aizbildniecību,
kura Tevi dzemdēja ar mīlestību,
kā arī ar sv. Jāzepa, uzticīgā vīra, aizbildniecību,
kurš rūpējās par Tevi pēc piedzimšanas,
es lūdzu Tevi šī nedzimušā bērna nodomā,
kuru esmu garīgi adoptējis(-usi),
bet, kurš atrodas nāves briesmās.
Lūdzu, dāvā vecākiem mīlestību un drosmi,
lai savu bērnu, kuru Tu viņiem dāvāji, tie atstātu dzīvu. Amen.

Beidzas skaļi lasītais teksts

Šeit izteiktā solījuma vārdus apstiprinu ar parakstu. Izvēlos brīvprātīgos apņemšanos un apsolu, ka šī bērna nodomā izpildīšu deviņu mēnešu laikā.
………………………………………………………………………………………………………………………
Papildus brīvprātīgā apņemšanās:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………