1. novembris– 40. diena

Pievērsīsim skatu Jaunajai Jeruzālemei, kurā nāves vairs nebūs.

Lasījums
Un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nebūs vairs nāves, ne bēdu, ne vaidu, ne sāpju, jo bijušais pagājis. Un tas, kas sēdēja tronī, sacīja: Lūk, es visu daru jaunu.
Atkl 21, 4- 5a

Pārdomas
Ikviena darbība, ko mēs uzņemamies dzīvības svētuma aizstāvībai, ir pravietiska tik lielā mērā, kādā tā norāda uz dienu, kad „nebūs vairs nāves”. Katra mūsu uzvara, kad tiek novērsts plānotais aborts, ir pravietojums par to dienu, kad pati nāve tiks pilnībā uzvarēta.
Ikviens žēlastības triumfs šajā pasaulē, kā rezultātā kāds ir spējis ieraudzīt dzīvības vērtību un guvis spēku to pieņemt, ir ielaušanās mūsu nākotnē, kurā bijušais būs pagājis un viss būs darīts jauns.
Kā cīnītājiem par dzīvību mūsu skatam jābūt vērstam uz debesīm un mūsu sirdīm jābūt drošām cerībā, ka tuvojas tā diena, kad viss ļaunums tiks uzvarēts. Tā ir nākotne, kas veido tagadni, tā ir uzvara, kas ietekmē cīņu, tas ir mērķis, kas nosaka ceļojumu.
Ikdienas mēs esam aicināti pārdomāt debesu realitāti.
Kad mēs raudam, mums jādomā par dienu, kad katra asara tiks noslaucīta.
Kad mēs sastopamies ar nāves iznīcinošo spēku, mums jādomā par dienu, kad nāve tiks uzveikta.
Kad mēs rīkojamies, lai novērstu abortus, mums jādomā par dienu, kad piedzīvosim dzīvības galējā triumfa atpūtu un mieru.
Debesis ir tikpat reālas kā zeme, un tās prieki būs tikpat reāli kā mūsu pašreizējās skumjas.

Lūgšana
Tēvs, Tu esi cerības Dievs. Tavs Vārds mūs piepilda ar nākamās pasaules apjausmu, kurā ikviena asara tiks noslaucīta un nāves vairs nebūs. Tēvs, cik ļoti mums ir vajadzīga šī cerība, cik ļoti šī atklāsme mūs stiprina! Dari mūsu sirdis pievērstas Debesīm un uzcītīgas, pūloties virs zemes! Iesakņo mūsu dvēseles pārliecībā par uzvaru, kad cīnāmies pret nāves kultūru. Mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sagatavoja Frenks Pavone, „Priests for Life” nacionālais direktors (ASV)