1. novembris– noslēgums

1. novembris– noslēgums

Lūgsimies, lai „40 dienu dzīvībai” liecība nes bagātīgus augļus un lai mēs no jauna sākam ik dienas uzbrukt elles vārtiem, līdz Kungs mūs sagaidīs pie Debesu vārtiem!

Lasījums
Uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs.
Mt 16, 18b

Pārdomas
Kad mēs lasām šo pantu, mēs parasti domājam, ka Kungs apsola, ka Baznīca, kas ir Viņa Miesa, izturēs visus uzbrukumus, kas tiks vērsti pret to. Bez šaubām, tā ir taisnība. Bet, kad mēs to apdomājam rūpīgāk, mēs saprotam, ka kaujā vārti neskrien iekšā kaujas laukā, lai uzbruktu ienaidniekam. Gluži pretēji, tie stāv nekustīgi uz vietas, lai pasargātu pilsētu no ienaidnieka uzbrukumiem.
Tātad, kad Kungs saka, ka elles vārti negūs pārsvaru pār Baznīcu, kurš ir tas, kas uzbrūk? Tā ir Baznīca, kas dod triecienu vārtiem!
Baznīca, visa Dieva tauta Kristū, ir aicināta sākt uzbrukumu, ieskriet ienaidnieka teritorijā un iegūt teritoriju Jēzum Kristum. Mēs negaidām ielūgumu; mums jau ir dota pavēle. Mēs gatavojamies, bet mēs negaidām ideālus apstākļus; mums jau ir kāds, kurš to ir izdarījis pirms mums. Šo 40 dienu laikā mēs devām triecienus šiem vārtiem. Mēs uzbrukām. Mēs pavirzījām uz priekšu Valstības robežas, un mums tas jāturpina dažādos veidos.
Patiesi, elles vārti neuzvarēs. Melu vārti atkāpsies patiesības priekšā. Grēka vārti izkusīs žēlastības priekšā. Nāves vārti sabruks Baznīcas, Dzīvības tautas, priekšā!

Lūgšana
Tēvs, mēs Tevi slavējam. Mēs esam dzirdējuši Tava Dēla balsi, un tādēļ mēs varam padarīt dzirdamas mūsu balsis. Mēs esam izcīnījuši cīņu ar ļaunuma spēku un tādēļ spējam just līdzi tiem, kuri vēl joprojām ir tā varā. Mēs esam atbrīvoti no tumsas valstības un tādēļ varam liecināt par Tavu gaismas Valstību.
Lai visu Tavu ļaužu liecība „40 dienu dzīvībai” kampaņas laikā nes bagātīgus augļus un lai mēs no jauna sākam ik dienas uzbrukt elles vārtiem līdz Kungs mūs sagaidīs pie Debesu vārtiem. Mēs lūdzam Jēzus Kristus uzvarošajā vārdā. Amen.

Sagatavoja Frenks Pavone, „Priests for Life” nacionālais direktors (ASV)