1. novembris– noslēgums

1. novembris– noslēgums

Lūgsimies, lai „40 dienu dzīvībai” liecība nes bagātīgus augļus un lai mēs no jauna sākam ik dienas uzbrukt elles vārtiem, līdz Kungs mūs sagaidīs pie Debesu vārtiem! Lasījums Uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs. Mt 16, 18b Pārdomas Kad mēs lasām šo pantu, mēs parasti domājam, ka Kungs apsola, ka Baznīca, kas ir Viņa Miesa, izturēs visus uzbrukumus, kas […]

Lasīt vairāk

1. novembris– 40. diena

Pievērsīsim skatu Jaunajai Jeruzālemei, kurā nāves vairs nebūs. Lasījums Un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nebūs vairs nāves, ne bēdu, ne vaidu, ne sāpju, jo bijušais pagājis. Un tas, kas sēdēja tronī, sacīja: Lūk, es visu daru jaunu. Atkl 21, 4- 5a Pārdomas Ikviena darbība, ko mēs uzņemamies dzīvības svētuma aizstāvībai, ir pravietiska tik lielā mērā, kādā tā norāda uz dienu, kad […]

Lasīt vairāk

31. oktobris– 39. diena

Lūgsimies, lai brīvprātīgie, kas darbojas dzīvības aizstāvības jomā, noguruma un drosmes zuduma vietā iemanto prieku par brīnumiem, kurus līdz šim ir piedzīvojuši, kā arī dedzīgākas kalpošanas žēlastību, Dievam mūs vedot pretī uzvarai. Lasījums Par to jūs priecāsieties, ja arī tagad, ja tas vajadzīgs, nedaudz skumstat dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas daudz vērtīgāka par ugunī pārbaudītu zeltu, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad parādīsies […]

Lasīt vairāk

30. oktobris– 38. diena

Lūgsimies, lai tie, kas piedalās šajā miermīlīgajā akcijā, izplata žēlsirdību un žēlastību, atceroties, ka Kristus neizturas pret viņiem tā kā viņi būtu pelnījuši savu grēku dēļ. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst.  Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Mt 5, 43-44 Pārdomas Iespējams, daudzi neuzskata, ka šī […]

Lasīt vairāk

29. oktobris– 37. diena

Lūgsimies, lai mēs ikviens šodien saliktu sevi par dzīvu upuri Dievam, upurējot visu, kas ir mūsos par tiem, kas ik dienas tiek upurēti uz ērtību un izdevīguma altāra. Lasījums Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums! Rom 12, 1 Pārdomas Tā kā viss ir lielākam Dieva godam, tad arī […]

Lasīt vairāk

28. oktobris– 36. diena

Mēs lūdzam atvērtību uz bērniem Lasījums Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.” Rad 1, 27-28 Pārdomas Dieva nodoms ir, ka [...]
Lasīt vairāk

27. oktobris– 35. diena

Lūgsimies par sievietēm, kuras pēc aborta nespēj pašas sev piedot izdarīto. Lai viņas saprot, ka tiem, kas ir Jēzū Kristū, nav nosodījuma. Lasījums Svētīgi tie, kam noziegumi piedoti un grēki apklāti. Svētīgs tas vīrs, kuram Kungs grēku nepieskaita. Rom 4, 7- 8 Pārdomas Iepriekš minētajā Rakstu vietā apustulis Pāvils, runājot par attaisnošanu ticībā, atsaucas uz Dāvida vārdiem 32. psalmā (Ps 32, 1-2). Neskatoties uz Dāvida […]

Lasīt vairāk

26. oktobris– 34. diena

Lai mēs nonāktu pie atziņas, ka dievišķā dzīvība attiecībās rada cilvēka dzīvību. Lasījums Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas iesākumā bija pie Dieva. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts. Jņ 1, 1- 3 Pārdomas „Iesākumā” bija Dievs. Vienmēr, pirms visiem laikiem, tur bija Dievs. Tieši šis Dievs- Bībeles Dievs, svētā Jāņa evaņģēlija […]

Lasīt vairāk

25. oktobris– 33. diena

Lai mēs tiekam pārņemti ar patiesību, ka Dievs velta personīgu un individuālu uzmanību mums katram un ikviena cilvēka dzīvībai. Lasījums Kad raugos Tavās debesīs, Tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko esi radījis, – kas ir cilvēks, ka Tu atceries to, un cilvēkbērns, ka Tu to glabā? Tu to noliec tik drusku zem dieviem, ar godu un slavu  Tu to kronē, liec tam valdīt pār […]

Lasīt vairāk

24. oktobris– 32. diena

Tā kā mēs lūdzamies par abortu izbeigšanos, lūgsimies arī par grūtniecības krīzes centru skaita pieaugumu visā pasaulē. Lasījums Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli; un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa. Atkl 12, 4b – 5 Pārdomas Jums nav nepieciešams […]

Lasīt vairāk