19. oktobris – 25. diena

Lūgsim par to cilvēku atgriešanos, kuri nevēlas atzīt, ka vienīgi Dievs ir Kungs pār cilvēka dzīvību. Lasījums Pār mani nāca Kunga vārds, kas man sacīja: „Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” Jer 1, 4-5 Pārdomas Būt vai nebūt? Nav šaubu, ka jautājums par esību kopš [...]
Lasīt vairāk

18. oktobris – 24. diena

Lūgsim, lai Dievs turpina svētīt mūsu pūliņus šīs kampaņas laikā, kuras rezultātu esam uzticējuši Viņam. Lasījums Tie taču ir Tavi kalpi un Tava tauta, kuru Tu esi atbrīvojis ar Savu lielo spēku un Savu stipro roku! Ak, Kungs, lai jel Tava auss kļūst uzmanīga uz Tava kalpa lūgšanu, kam ir prieks bīties Tava Vārda...” Neh 1, 10-11a Pārdomas Nehemija atklāj brīnišķīgu plānu brīvprātīgajiem, kuri kalpo [...]
Lasīt vairāk

17. oktobris – 23. diena

Lūgsim spēku mīlēt tos, kuri mūs nemīl. Lasījums Bet Kungs sacīja: „Tev sāp sirds par ricinus stādu, gar kuru tu nemaz nebiji pūlējies, kuru tu nebiji izaudzējis, kas vienā naktī tapa un vienā naktī bija atkal pagalam. Un kā tad lai Man nebūtu žēl Ninives, tādas tik lielas pilsētas, ar vairāk kā simts divdesmit tūkstošiem iedzīvotāju, kas vienkārši nezina atšķirt savu labo roku no savas [...]
Lasīt vairāk

16. oktobris – 22. diena

Lai tie, kuri dzīvību uzskata par kaut ko ikdienišķu un pašsaprotamu, saprot, ka mēs dzīvojam pateicoties Dieva gribai. Lasījums Kas gan no visiem tiem to nezinātu un neatzītu, ka Kunga roka it visu pasauli ir darījusi, ka Viņa rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars! Īj 12, 9-10 Pārdomas Ījabs bijis vīrietis, kurš bija piedzīvojis skumjas, pārbaudījumus un bēdas. Viņam viss tika [...]
Lasīt vairāk

40 dienas attēlos

40 dienas attēlos
#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Lasīt vairāk

15. oktobris – 21. diena

Lūgsimies, lai katrs no mums ik dienas pilnīgi ietērptos Dieva bruņās tā, lai mēs būtu stipri Kungā un Viņa varenības spēkā. Lasījums „Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess. Tāpēc tveriet Dieva bruņas, lai jūs ļaunajā dienā spētu pretoties un pastāvēt visā pilnībā! Efez 6, 12–13 Pārdomas Esmu samulsusi, redzot [...]
Lasīt vairāk

14. oktobris – 20. diena

Kaut mēs spētu izprast abortu ietekmi uz nākamajām paaudzēm! Lasījums Un Īzāks savas sievas dēļ stipri pielūdza Dievu, jo tā bija neauglīga, un Dievs ļāvās pielūgties, un viņa sieva Rebeka kļuva grūta.  Un divi bērni rozījās viņas miesās, un viņa sacīja: „Vai tam tā būt? Kāpēc gan man tā notiek?”  Un Kungs viņai atbildēja: „Divas tautas ir tavā klēpī, un divas ciltis izraisīsies no tavām [...]
Lasīt vairāk

13. oktobris – 19. diena

Lūgsimies par dedzības atjaunošanos mūsos, lai mēs pašaizliedzīgā garā varētu palīdzēt nedzimušajiem bērniem un viņu ģimenēm. Lasījums Ja es sava kalpa vai savas kalpones tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja Viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu Viņam? Vai Viņš, kas mani mātes miesās radījis, nav darinājis arī viņus? Un vai [...]
Lasīt vairāk

12. oktobris – 18. diena

Lūgsimies, lai tēvi un mātes gūst pāri plūstošu prieku būt par vecākiem. Lasījums Lūk, bērni ir Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildījis savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. (Ps 127, 3-5) Pārdomas Es spilgti atceros dienu, kad [...]
Lasīt vairāk

11. oktobris – 17. diena

Lai mēs visi dziļāk saprastu to, ka dzīvības aizstāvības vēsts sakņojas 2 pamatpatiesībās: a) Dievs ir, b) Es neesmu Dievs. Lasījums Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Rad 2, 7 Pārdomas No Bībeles pirmajām līdz pēdējām lapaspusēm atbalsojas viena tēma – vienīgi Dievam ir vara pār cilvēka dzīvību. Viņš to [...]
Lasīt vairāk