10. oktobris – 16. diena

Lūgsim par mātēm, kuras apmeklē krīzes grūtniecības centrus. Personīga attieksme, bezmaksas ultrasonogrāfija, nopietna praktiska palīdzība – lai tas viss notiktu ar nolūku atbrīvot viņas no tiem, kas gūst labumu, izlejot nevainīgas asinis. Lasījums Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Mt 11, 28 Pārdomas „Jums ir dvīņi. Tas maksās vēl 350 dolārus.” Viņa nerunā angliski. Bet beidzot sieviete saprot, ka [...]
Lasīt vairāk

9. oktobris – 15. diena

Lai visi mēs, Dieva ļaudis, saprastu, ka esam savu brāļu sargi. Lasījums Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Un Dievs sacīja uz Kainu: „Kur ir Ābels, tavs brālis?” Tas atbildēja: „Es nezinu; vai tad es esmu sava brāļa sargs?” Bet Viņš teica: „Ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz Mani no zemes. (Rad [...]
Lasīt vairāk

8. oktobris – 14. diena

Lūgsimies, lai abortu veicēju un visu to, kuri strādā abortu klīnikās, dvēseles būtu nemierīgas viņu veikto darbu dēļ un lai viņi meklētu patiesību. Lasījums „Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis”. Ef 4, 31-32 Pārdomas Mēs pasaulē redzam ļaunumu [...]
Lasīt vairāk

7. oktobris – 13. diena

Par visiem tēviem, kas ir nobijušies no tā, ka viņi ir tēvi. Lasījums Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī. Ps 68, 6 Pārdomas Pirms daudziem gadiem man bija draugs, kurš man atzinās, ka viņš ir nobijies no tā, ka viņš ir tēvs. Tajā brīdī, kad viņš to atklāja, viņam ar sievu bija jau divi bērni. „Es nekad neesmu redzējis savu tēvu,” [...]
Lasīt vairāk

6. oktobris – 12. diena

Lai Visuma Ķēniņš, kurš ienāca šai pasaulē kā bezpalīdzīgs bērns, dāvā mums pazemību, ka tiekam dziedināti. Lasījums Un Viņš man sacīja: Tev pietiek manas žēlastības, jo spēks nespēkā kļūst pilnīgs. Tāpēc es labprāt dižošos savā nespēkā, lai Kristus spēks mājotu manī. 2 Kor 12, 9 Pārdomas Dieva Pazemības lielais noslēpums ir ļoti tuvs un dārgs to misijai, kas kalpo dzīvībai, bet īpašā veidā, tiem, kas [...]
Lasīt vairāk

5. oktobris – 11. diena

Lūgsimies, lai abortu atbalstītāji dzīvības aizstāvjos saredz Kristus sūtņus, un lai katrs brīvprātīgais savā kalpošanā pilnīgi apzinās, kas ir Tas, ko viņš pārstāv. Lasījums [..] atgādinu jums, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti, visā pazemībā un lēnprātībā, un pacietībā viens otru mīlestībā paciezdami. Ef 4, 1b-2 Pārdomas Kad Karolai Everetai (Carol Everett), sievietei, kura strādāja abortu klīnikā un arī cieta no [...]
Lasīt vairāk

4. oktobris – 10. diena

Lūgsimies par krīzes grūtniecības centriem, par tiem, kuri tajos konsultē sievietes, kuras apsver aborta iespēju, par tiem, kuri centros veic ultrasonogrāfiju, un tiem, kuri palīdz mātēm sagaidīt bērna piedzimšanu vai nodot viņu adopcijā. Lasījums Glābiet mazos ļaudis un nabagus, atsvabiniet viņus no bezdievju rokas! Ps 82, 4 Pārdomas Kad sieviete ierodas Grūtniecības Krīzes centrā, sākas „vārgo glābšanas” grūtais darbs. Darbinieki uzklausa viņas stāstu. Kāds izmisums [...]
Lasīt vairāk

3. oktobris – 9. diena

Lai apziņa, ka kalpojam dzīvajam Dievam, vairo prieku mūsos. Lasījums Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums; un mēs redzējām Viņa godību, Tēva Vienpiedzimušā godību, pilnu žēlastības un patiesības. Jņ 1, 14 Pārdomas Dieva vārds nāca pie mums cilvēka veidā Jēzus Kristus personā. Ikreiz, kad es šo faktu pārdomāju, mani pārņem prieks! Un es domāju, ka mēs kā kristieši nenovērtējam šī fakta nozīmi. Es [...]
Lasīt vairāk

2. oktobris – 8. diena

Lai žēlsirdīgā samarieša mīlestība iedvesmo mūsu tautas sirdis un prātus. Lasījums Tad Jēzus iesāka un sacīja: Kāds cilvēks, iedams no Jeruzalemes uz Jēriku, iekrita slepkavu rokās. Tie viņu aplaupīja un ievainoja, un, atstājuši pusdzīvu, aizgāja. Bet gadījās, ka kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, viņu ieraudzījis, pagāja garām. Tāpat arī levīts, kad bija tanī vietā, viņu redzēdams, pagāja garām. Bet kāds samarietis, iedams [...]
Lasīt vairāk

1. oktobris – 7 . diena

1. oktobris – 7 . diena
Lai mēs no sirds ilgojamies atbrīvot apspiestos. Lasījums Kunga gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds. Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu. Lk 4, 18-19 Pārdomas Šis Rakstu fragments ir ļoti pazīstams. Par to ir daudz sprediķots, tas ir aprakstīts grāmatās un [...]
Lasīt vairāk