23. oktobris– 31. diena

Lūgsimies par ārstiem, lai viņu zināšanas par cilvēka ķermeni izvērstos sajūsmā un apbrīna par Dievu, kurš to ir radījis. Lasījums Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” Ps 139, 16 Pārdomas Cilvēki – Dieva gobelēni. 139. psalms atklāj Dieva lielumu un citādību. Tajā izceltas Viņa dievišķās īpašības: Dievs ir […]

Lasīt vairāk

22. oktobris– 30. diena

Lai tie, kuri domā veikt abortu, spētu saprast, ka viņu bērns jau eksistē un jau ir patiesa persona. Lasījums Pūtiet Ciānā ragu, gavēni svētiet, sasauciet sapulci! Pulciniet ļaudis svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdaiņus, lai līgavainis iznāk no savas istabas un līgava no sava kāzu pajuma! No lieveņa līdz pat altārim lai priesteri raud, kas kalpo Kungam, lai saka: „Taupi, Kungs, savu [...]
Lasīt vairāk

21. oktobris– 29. diena

Slavēsim Dievu par Viņa līdzjūtību, piedodot mūsu grēkus un pārkāpumus. Slavēsim Dievu par to, ka Viņu iepriecina žēlsirdības parādīšana. Lasījums Kur ir tāds Dievs, kā Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā Savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas? Jo Tev patīk žēlastība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Pārdomas Miha bija [...]
Lasīt vairāk

20. oktobris – 28. diena

Lūgsimies par abortu veicēju un visu abortu aizstāvju atgriešanos. Lasījums Mazgājieties, šķīstaities, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni! Is 1, 16 – 17 Pārdomas ADievs ir taisnīgs. Džefersona memoriāla (Vašingtonas apgabalā) iekšpusē ir uzrakstīti Tomasa Džefersona nemirstīgie vārdi: „Es trīcu bailēs par savu dzimteni, kad [...]
Lasīt vairāk

19. oktobris – 27. diena

Lūgsimies pazemību, strādājot Dieva Valstības labā. Lasījums Esiet tādā pārliecībā kā Jēzus Kristus, kas, Dieva veidā būdams, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam. Bet Viņš atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu. Kļūdams cilvēkiem līdzīgs, Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks. Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Fil 2, 5-8 Pārdomas Mēs varam paveikt neierobežoti daudz, ja mums nerūp, kam par to būs atzinība. [...]
Lasīt vairāk

18. oktobris – 26. diena

Lūgsimies, lai tie, kuri ir aizmirsuši savu dzīves mērķi, to spētu atrast Dievā un lai viņiem būtu drosme izvēlēties dzīvību. Lasījums Viņi visi gaida uz Tevi, lai Tu viņiem barību dod savā laikā. Kad Tu to viņiem dod, tad viņi to sakrāj; kad Tu atver Savu roku, tad viņi top paēdināti ar visu labu. Bet, kad Tu apslēp Savu vaigu, tad viņi krīt bailēs; kad [...]
Lasīt vairāk

17. oktobris – 25. diena

Lūgsim par to cilvēku atgriešanos, kuri nevēlas atzīt, ka vienīgi Dievs ir Kungs pār cilvēka dzīvību. Lasījums Pār mani nāca Kunga vārds, kas man sacīja: „Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” Jer 1, 4-5 Pārdomas Būt vai nebūt? Nav šaubu, ka jautājums par esību kopš [...]
Lasīt vairāk

16. oktobris – 24. diena

Lūgsim, lai Dievs turpina svētīt mūsu pūliņus šīs kampaņas laikā, kuras rezultātu esam uzticējuši Viņam. Lasījums Tie taču ir Tavi kalpi un Tava tauta, kuru Tu esi atbrīvojis ar Savu lielo spēku un Savu stipro roku! Ak, Kungs, lai jel Tava auss kļūst uzmanīga uz Tava kalpa lūgšanu, kam ir prieks bīties Tava Vārda...” Neh 1, 10-11a Pārdomas Nehemija atklāj brīnišķīgu plānu brīvprātīgajiem, kuri kalpo [...]
Lasīt vairāk

15. oktobris – 23. diena

Lūgsim spēku mīlēt tos, kuri mūs nemīl. Lasījums Bet Kungs sacīja: „Tev sāp sirds par ricinus stādu, gar kuru tu nemaz nebiji pūlējies, kuru tu nebiji izaudzējis, kas vienā naktī tapa un vienā naktī bija atkal pagalam. Un kā tad lai Man nebūtu žēl Ninives, tādas tik lielas pilsētas, ar vairāk kā simts divdesmit tūkstošiem iedzīvotāju, kas vienkārši nezina atšķirt savu labo roku no savas [...]
Lasīt vairāk

14. oktobris – 22. diena

Lai tie, kuri dzīvību uzskata par kaut ko ikdienišķu un pašsaprotamu, saprot, ka mēs dzīvojam pateicoties Dieva gribai. Lasījums Kas gan no visiem tiem to nezinātu un neatzītu, ka Kunga roka it visu pasauli ir darījusi, ka Viņa rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars! Īj 12, 9-10 Pārdomas Ījabs bijis vīrietis, kurš bija piedzīvojis skumjas, pārbaudījumus un bēdas. Viņam viss tika [...]
Lasīt vairāk