HUMANAE VITAE

Pāvesta Pāvila VI enciklika HUMANAE VITAE par atbilstošu cilvēka dzimstības regulēšanu Cienījamiem Brāļiem Patriarhiem, Arhibīskapiem, Bīskapiem, kā arī citiem Ordinārijiem, kas uztur mieru un kopību ar Apustulisko Krēslu, katoliskās pasaules garīdzniecībai un ticīgajiem un arīdzan visiem labas gribas cilvēkiem.   Cienījamie Brāļi un dārgie Dēli! Sveiciens un Apustuliskā Svētība. Dzīvības tālāknodošana 1.   Ļoti svarīgais cilvēka dzīvības tālāknodošanas pienākums, kas dara laulātos par brīviem un atbildīgiem […]

Lasīt vairāk

Pāvests Pāvils VI par encikliku Humanae Vitae

1968. gada 31. jūlijā (Sākotnēji publicēts Katoļu Baznīcas Vēstnesī, Nr.16. 1998. gada 2. augustā, 12.-13.lpp.). Šodien ir nepieciešamība izteikties par encikliku „Humanae Vitae”, kuru šonedēļ publicējam, par dzimstības regulēšanu. Jau pieņemam, ka esat iepazinušies ar šo pāvesta dokumentu, vismaz būtiskajās atziņās. Tā nav vienīgi deklarācija par negatīvo morālo likumu, kas izslēdz jebkuru darbību, kas nepieļauj prokreāciju (cilvēka ieņemšanu)(n.14). Vispirms tā ir pozitīva norāde uz laulāto […]

Lasīt vairāk