Nedzimuša bērna krustaceļš

„Tad Herods, redzēdams, ka viņu gudrie izsmējuši, ļoti dusmojās, aizsūtīja un nogalināja visus bērnus, kuri bija Betlēmē un visā tās apkārtnē, sākot ar diviem gadiem un jaunākus, saskaņā ar laiku, kādu viņš iztaujāja gudrajiem. Tad izpildījās, ko bija teicis pravietis Jeremijs, kas sacīja: Raudu un vaimanu balss bija dzirdama Ramā; Rahele apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav.” (Mt 2, 16-18) Mēģināsim […]

Lasīt vairāk

Novenna svētajam Jāzepam

Svētais Jāzep, lūdz par mums!   Ievads Jauno laiku rītausmā tev, svētais Jāzep, pirmajam tika atklāts pārsteidzošs noslēpums: Vārds kļuva Miesa tavas līgavas klēpī. Eņģeļa pasludināšana tevi ieved tuvās attiecībās ar Dievu, kuram tu kļūsti uzticams draugs: turpmāk Viņš cer uz tevi kā ne uz vienu citu patriarhu; Viņš tev dāvā savu uzticību bez ierobežojuma un dara tevi par sargātāju savam mīlestības plānam uz pasauli. […]

Lasīt vairāk

Akcijas “No okeāna līdz okeānam” lūgšana

Dzīvības un mīlestības civilizācijas aizsardzības uzticēšana Vissvētajai Jaunavai Marijai Svētā Marija, Dieva Māte, Bezvainīgā Jaunava! Mēs uzticam Tev un Tavās svētajās rokās ieliekam lielu uzdevumu: sargāt dzīvības un mīlestības civilizāciju. Mēs dzīvojam laikā, kad notiek milzīgs, globāls nāves civilizācijas uzbrukums pasaulei. Iet bojā ļoti daudz nevainīgu dzīvību – tie ir vēl nedzimuši bērni mātes klēpī, veci un slimi cilvēki. Upuru skaits jau pārsniedz divus miljardus. […]

Lasīt vairāk

Māte Terēze par dzīvības svētumu

Jēzus kļuva par bērnu, lai mūs mācītu mīlēt bērnu. Bērna acīs es redzu dzīvības garu, Dieva Garu. Mums ir jāuzupurējas, lai aizsargātu dzīvību. Ir alkas pec materiālajām lietām. Cilvēkiem vajag vairāk mašīnu, vairāk tehnikas, bet ģimenes dzīvei neatliek laika.   Kad premjerministrs Neru ieradās atklāt musu bērnunamu Deli, viņš skatījās uz pamestajiem bērniem, kurus mēs bijām pieņēmuši, un teica: “‘Rupējieties par šiem bērniem. Varbūt kāds […]

Lasīt vairāk

Citāti par dzīvību

Cilvēka dzīvība ir bezgalīgi dārga, jo tā ir Dieva mīlestības dāvana, kas cilvēkam piešķirta uz mūžiem. Pāvests Jānis Pāvils II   Civilās varas pienākums ir aizstāvēt cilvēka pamattiesības. Tiesības uz dzīvību nav atkarīgas ne no kāda atsevišķa cilvēka, nedz no vecāku gribas vai politiskas varas, jo šīs tiesības izriet no pašas cilvēka dabas un tās skar cilvēku no viņa ieņemšanas brīža līdz viņa nāves stundai. […]

Lasīt vairāk

Lūgšanas par ģimeni

Lūgšana par ģimeni Svētā ģimene, svētī un sargā ģimenes visā pasaulē. Lai tās ir nesaraujamām mīlestības saitēm vienotas, uzticīgas saņemtajām žēlastībām un pienākumiem. Dari, lai tās dzīvotu pēc Dieva likumiem, lai viņu dzīve būtu tavas dzīves atspulgs un lai tās reiz varētu būt līdzdalīgas tavā laimē Debesīs. Amen. Sv. Jāņa Pāvila II lūgšana par ģimenēs Dievs, Tu esi tēvišķības aizsākums debesīs un virs zemes. Tēvs, […]

Lasīt vairāk

Lūgšana par labu sievu

Labais Dievs, ja Tu esi lēmis man dzīvi laulībā, tad es lūdzu Tavu svētību tai meitenei, kura būs mana nākamā sieva. Lai viņa, ar tavas žēlastības palīdzību, saglabā savu nevainību, un arī es viņas dēļ lai palieku šķīsts, – tā, lai mēs varētu pilnībā viens otram piederēt, atbalstot viens otru katrā dzīves mirklī. Dievs, palidzi man atrast to, kuru Tu esi man lēmis par dzīves […]

Lasīt vairāk

Lūgšana par labu vīru

Labais Dievs, ja Tu esi lēmis man dzīvi laulībā, tad es lūdzu Tavu svētību tai meitenei, kura būs mana nākamā sieva. Lai viņa, ar tavas žēlastības palīdzību, saglabā savu nevainību, un arī es viņas dēļ lai palieku šķīsts, – tā, lai mēs varētu pilnībā viens otram piederēt, atbalstot viens otru katrā dzīves mirklī. Dievs, palidzi man atrast to, kuru Tu esi man lēmis par dzīves […]

Lasīt vairāk